17 kwietnia 2018

Michał Narożniak został laureatem XVLI Olimpiady Historycznej

 

            W dniach 6-9 kwietnia 2018 r. w hotelu Prawdzic Resort&Conference w Gdańsku odbyły się eliminacje centralne XLIV Olimpiady Historycznej. W olimpijskich zmaganiach wzięło udział 113 uczniów wyłonionych spośród blisko 1800 uczestników eliminacji okręgowych.

            Zespół Szkół w Mogilnie na tym już szczeblu reprezentował uczeń klasy III d LO Michał Narożniak. Michał miał za zadanie napisać pracę historyczną ze wskazanej wcześniej specjalizacji. W tym roku była to „Wojna trzydziestoletnia i jej następstwa dla Europy”. Następnie przystąpił do analizy źródła pisanego: „Deklaracja praw człowieka i obywatela” z 1793 roku. W części ustnej Michał musiał zaprezentować reformy Piotra Wielkiego, przebieg i następstwa III wojny północnej oraz dokonać charakterystyki odrodzenia w Polsce.

Na każdym z trzech etapów uczeń uzyskał bardzo wysokie noty, a zgromadzona liczba punktów pozwoliła mu  uzyskać tytuł laureata Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej. Dzięki temu Michał może być zwolniony z egzaminu maturalnego z historii, uzyskując jednocześnie 100% na poziomie rozszerzony i zostać zwolnionym z postępowania kwalifikacyjnego w czasie rekrutacji na studia.

Opiekunem merytorycznym ucznia w tych olimpijskich zmaganiach była jego nauczycielka historii pani Renata Lepsza.

            W uroczystym zakończeniu XLIV Olimpiady Historycznej wzięli udział m.in. Wiceminister Edukacji Narodowej Maciej Kopeć oraz Dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN Adam Hlebowicz. Tegoroczni laureaci i finaliści odebrali zestawy nagród ufundowanych przez Marszałka Sejmu RP, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Instytut Pamięci Narodowej oraz Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

 

Michał Narożniak został laureatem XVLI Olimpiady Historycznej

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE