SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

Michał Narożniak został laureatem XVLI Olimpiady Historycznej

Michał Narożniak został laureatem XVLI Olimpiady Historycznej

 

            W dniach 6-9 kwietnia 2018 r. w hotelu Prawdzic Resort&Conference w Gdańsku odbyły się eliminacje centralne XLIV Olimpiady Historycznej. W olimpijskich zmaganiach wzięło udział 113 uczniów wyłonionych spośród blisko 1800 uczestników eliminacji okręgowych.

            Zespół Szkół w Mogilnie na tym już szczeblu reprezentował uczeń klasy III d LO Michał Narożniak. Michał miał za zadanie napisać pracę historyczną ze wskazanej wcześniej specjalizacji. W tym roku była to „Wojna trzydziestoletnia i jej następstwa dla Europy”. Następnie przystąpił do analizy źródła pisanego: „Deklaracja praw człowieka i obywatela” z 1793 roku. W części ustnej Michał musiał zaprezentować reformy Piotra Wielkiego, przebieg i następstwa III wojny północnej oraz dokonać charakterystyki odrodzenia w Polsce.

Na każdym z trzech etapów uczeń uzyskał bardzo wysokie noty, a zgromadzona liczba punktów pozwoliła mu  uzyskać tytuł laureata Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej. Dzięki temu Michał może być zwolniony z egzaminu maturalnego z historii, uzyskując jednocześnie 100% na poziomie rozszerzony i zostać zwolnionym z postępowania kwalifikacyjnego w czasie rekrutacji na studia.

Opiekunem merytorycznym ucznia w tych olimpijskich zmaganiach była jego nauczycielka historii pani Renata Lepsza.

            W uroczystym zakończeniu XLIV Olimpiady Historycznej wzięli udział m.in. Wiceminister Edukacji Narodowej Maciej Kopeć oraz Dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN Adam Hlebowicz. Tegoroczni laureaci i finaliści odebrali zestawy nagród ufundowanych przez Marszałka Sejmu RP, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Instytut Pamięci Narodowej oraz Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

 

17 kwietnia 2018