27 czerwca 2022

Michał laureatem Olimpiady Wiedzy o III RP

 

Michał Sobczak, uczeń klasy III b LOG z Zespołu Szkół w Mogilnie, został laureatem ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o III RP. W zawodach centralnych ostatecznie zajął piętnastą lokatę, a warto dodać, że jako drugi na liście uczeń z województwa kujawsko-pomorskiego osiągnął tak wysokie miejsce.

 

Olimpiada Wiedzy o III RP jest pierwszą inicjatywą Fundacji Polska Edukacja im. KEN, organizowaną w ramach Centrum COPTIOSH. Poza tym jest Olimpiadą skierowaną do uczniów szkół średnich będącą formą kampanii społecznej promującej postawę rozwoju człowieka poprzez pogłębianie wiedzy na temat narodzin oraz funkcjonowania III Rzeczpospolitej – m.in. jej genezy, konstytucji, ustroju, systemu politycznego i partyjnego, samorządu terytorialnego, organów władzy publicznej, prawa, społeczeństwa, przestrzegania praw człowieka, polityki zagranicznej czy członkostwa w organizacjach międzynarodowych. Celem Olimpiady jest ponadto promocja takich wartości jak: demokracja, tolerancja, patriotyzm i szacunek do własnej Ojczyzny oraz przybliżenie sylwetek „ojców” i „architektów” III RP.

 

Michał otrzymał nagrody rzeczowe od organizatorów i sponsorów olimpiady, w tym wyjazd do Brukseli, ale przede wszystkim co dla tego ucznia, jako tegorocznego maturzysty najważniejsze – uprawnienia w przyjęciu na studia na różne kierunki różnych uczelni i szkół wyższych, z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego. Opiekunem laureata z Zespołu Szkół w Mogilnie była jego nauczycielka historii pani Renata Lepsza.

 

 

​​​​​​​​​​​​​​Michał laureatem Olimpiady Wiedzy o III RP

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE