PROPOZYCJA TEMATÓW DO REALIZACJI NA GODZINACH WYCHOWAWCZYCH W KLASIE IV i V

PROPOZYCJA TEMATÓW DO REALIZACJI NA GODZINACH WYCHOWAWCZYCH W KLASIE II i III

PROPOZYCJA TEMATÓW DO REALIZACJI NA GODZINACH WYCHOWAWCZYCH W KLASIE I

Statut Zespołu Szkół Technikum  w Mogilnie

Regulamin Studniówki 

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE

Ceremoniał Szkolny

Uchwała nr 22/2017/2018

Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Mogilnie

Plan pracy szkoły 2020/2021

 PROGRAM WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNY

rok szkolny 2023/2024

Zakres obowiązków kadry kierowniczej  

Zasady usprawiedliwiania

Regulamin świetlicy

Rejestr czynności i zadań wychowawcy klasy

Wewnątrzszkolne zasady ocenienie 2022

Regulamin biblioteki ZS w Mogilnie

Regulamin Rady Pedagogicznej ZS w Mogilnie

Regulamin pracy nauczyciela dyżurnego

Statut Zespołu Szkół Liceum Ogólnokształcące  w Mogilnie