Statut Zespołu Szkół Liceum Ogólnokształcące  w Mogilnie

Regulamin pracy nauczyciela dyżurnego

Regulamin Rady Pedagogicznej ZS w Mogilnie

Regulamin biblioteki ZS w Mogilnie

Zasady wewnętrznego oceniania 

Rejestr czynności i zadań wychowawcy klasy

Regulamin świetlicy

Zasady usprawiedliwiania

Zakres obowiązków kadry kierowniczej  

 PROGRAM WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNY

2021-2022

Plan pracy szkoły 2020/2021

Uchwała nr 22/2017/2018

Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Mogilnie

Ceremoniał Szkolny

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

Zespół  Szkół w Mogilnie włącza się w świętowanie

100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości!

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

E-DZIENNIK UONET +

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

Regulamin Studniówki 

Statut Zespołu Szkół Technikum  w Mogilnie

PROPOZYCJA TEMATÓW DO REALIZACJI NA GODZINACH WYCHOWAWCZYCH W KLASIE I

PROPOZYCJA TEMATÓW DO REALIZACJI NA GODZINACH WYCHOWAWCZYCH W KLASIE II

PROPOZYCJA TEMATÓW DO REALIZACJI NA GODZINACH WYCHOWAWCZYCH W KLASIE III i IV