SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

„Kształcenie zawodowe uczniów szkół Powiatu Mogileńskiego” nr RPKP.10.02.03-04-0010/16

Uczniowie Zespołu Szkół w Mogilnie uczestniczą w projekcie „Kształcenie zawodowe uczniów szkół Powiatu Mogileńskiego” nr RPKP.10.02.03-04-0010/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

na lata 2014-2020.

Dzięki wsparciu z Unii Europejskiej w szkole prowadzone były zajęcia w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających szanse na rynku pracy z obsługi wózków widłowych. Grupa naszych uczniów z technikum skończyła kurs, pozytywnie zdała egzamin

i otrzymała stosowne zaświadczenia.

Uczniowie z rąk pana dyrektora Zbigniewa Grzechowskiego otrzymali dyplomy potwierdzających zdobycie dodatkowych uprawnień.

20 grudnia 2017