04 maja 2021

 

„Lubię wracać tu. Wspomnienia absolwentów o Zespole Szkół w Mogilnie słowem malowane”

 

Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół w Mogilnie zaprasza do udziału w Konkursie Literackim „Lubię wracać tu. Wspomnienia absolwentów o Zespole Szkół w Mogilnie słowem malowane”.

Głównym celem konkursu jest przypomnienie uczniom, absolwentom oraz mieszkańcom regionu historii szkoły i pokazanie, jak ważną rolę placówka pełniła i pełni w życiu lokalnej społeczności.

Zadaniem uczestnika jest napisanie wspomnień z okresu jego nauki w Zespole Szkół w Mogilnie. Forma literacka prac konkursowych jest dowolna (np. opowiadanie, wiersz, esej i inne). Prace można nadsyłać w terminie 10 maja 2021 r. – 10 października 2021 r. na adres e-mailowy: stowarzyszenie.zsmogilno@wp.pl lub pocztą na adres: Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół w Mogilnie, ul. Dworcowa 9, 88-300 Mogilno.

Dla laureatów przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe. Wszystkie szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w regulaminie. Serdecznie zapraszamy do udziału!

 

Link: Regulamin konkursu

Link: Karta uczestnika

„Lubię wracać tu. Wspomnienia absolwentów o Zespole Szkół w Mogilnie słowem malowane”

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE