04 maja 2017

 

Apel z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Dnia 27 kwietnia 2017 r. w Zespole Szkół w Mogilnie odbył się uroczysty apel z okazji 226. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

 Z tej okazji uczniowie klasy I c LO w składzie: Jagoda Zarychta, Jagoda Przygodzka, Anna Pietruszewska, Weronika Malinowska, Dominika Szambelan, Julia Ratajewska, Julia Świech, Kinga Jankowska, Agata Kujawska, Dominika Kantorska, Sara Cienguszewska, Nicole Frandzelska, Wiktoria Karzycka, Zuzanna Michalska, Bogusz Hibner i Hubert Laskowski zaprezentowali montaż słowno-muzyczny, którego celem było m.in. zapoznanie z okolicznościami uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz z treścią tego dokumentu, a także ukazanie związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy wydarzeniami w kraju a historią Europy. Konstytucja 3 maja 1791 r. dokonywała zasadniczej przemiany przestarzałego ustroju politycznego Rzeczpospolitej. Zgodnie z duchem oświecenia wprowadziła podział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.

Na zakończenie przedstawienia została rozerwana mapa Polski w czasie zaborów symbolizująca jej zagarnięcie przez zabory Austrii, Prus i Rosji. 

Występ uświetniły również pieśni patriotyczne pt. ,,Witaj majowa jutrzenko’’ w wykonaniu  Inez Nguyen Ngoc i ,,Marsz, marsz Polonia’’ zaśpiewaną przez  Mikołaja Nowobilskiego. Akademia była żywą lekcją historii i przypominała młodzieży Zespołu Szkół, że i w dzisiejszych czasach nie należy zapominać o poszanowaniu własnego kraju, a święta majowe są doskonałą okazją, by zamanifestować swoją tożsamość i przywiązanie do symboli narodowych. Tę swoistą lekcję patriotyzmu przygotowali uczniowie pod kierunkiem nauczyciela historii w Zespole Szkół – Jana Wieczorka.

 

Apel z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE