Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE

1.  Biblioteka Szkolna

Pierwsza wzmianka  o istnieniu biblioteki szkolnej pochodzi z dnia 8 października  1947 roku. Wtedy to biblioteka liczyła

313 książek.

Nieco więcej danych zawiera sprawozdanie dyrektora szkoły z 1951 roku. Wówczas dla biblioteki wydzielone zostało niewielkie pomieszczenie o powierzchni 9,7 m. W bibliotece znajdowało się  1409 woluminów, było 98 czytelników i doliczono się

327 wypożyczeń.

W 1960 roku – już w nowym gmachu przy ulicy Dworcowej – do organizacji nowej biblioteki przystąpiła polonistka mgr Zofia Krzemień. Pod jej kierunkiem  uczniowie przystąpili do oprawiania będących wówczas  na stanie biblioteki 6 tysięcy książek

i układania ich na półkach według działów tematycznych.

Obecnie wśród czytelników są uczniowie wszystkich szkól wchodzących w skład Zespołu: Technikum Ekonomicznego, Technikum Drogowego, Technikum Informatycznego, Technikum Organizacji Reklamy, Liceum Ogólnokształcącego,

Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Liceum dla Dorosłych.

Obecny księgozbiór to 16218 woluminów. W ciągu ostatnich dziesięciu lat przybyło 2341 książek.

Biblioteka szkolna dysponuje księgozbiorem, w skład którego wchodzą książki m.in. z zakresu takich dziedzin jak:

literatura polska, ekonomiczna, drogownictwo, informatyka, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, języki obce,

historia, encyklopedie ogólne i specjalistyczne, słowniki rzeczowe, albumy malarstwa, materiały dotyczące przygotowania

do egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Ponadto w bibliotece znajdują się filmy DVD i VHS (lektury szkolne, filmy edukacyjne) oraz sprzęt multimedialny.

Przez wzgląd na potrzeby uczniów biblioteka organizuje co roku w pierwszych dniach września kiermasz używanych podręczników.

Stałym punktem pracy biblioteki jest organizowanie wystawek nowości wydawniczych z okazji Światowego Dnia Książki

i Praw Autorskich.

W ramach Drzwi Otwartych umożliwiamy uczniom klas gimnazjalnych zapoznanie się z literaturą pod kątem przyszłych

profili kształcenia.

W celu popularyzacji czytelnictwa organizowane są konkursy czytelnicze, a w gablocie bibliotecznej prezentowane są

gazetki dotyczące zainteresowań czytelniczych.