08 lutego 2017
EKONOMISTKI Z ZS MOGILNO NAJLEPSZE W KRAJU

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE

            Finał II Olimpiady Wiedzy                                                     Ekonomistki

i Umiejętności Handlowo – Menedżerskich                                      z Mogilna

      Szczecinek 15 i 16  grudnia  2016                                         Najlepsze w kraju

 

 

Uczennice Weronika WiśniewskaMarcelina Borowiak z klasy czwartej oraz Karolina Kufel  z klasy trzeciej Technikum Ekonomicznego 15 i 16 grudnia bieżącego roku  uczestniczyły w II finale Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo – Menedżerskich. Tegoroczny finał odbył się w Szczecinku. Do rywalizacji  stanęło 64 uczniów z blisko 50 szkół z całego kraju. Warto wspomnieć, że w eliminacjach szkolnych tej Olimpiady uczestniczyło przeszło 2400 uczniów ze szkół technicznych.

Program Olimpiady obejmuje problematykę ogólną, głównie z zakresu przedmiotów ekonomicznych i handlowych oraz zagadnienia związane z tematem wiodącym, który w tym roku brzmi:  „Handel a Gospodarka”. Zadaniem każdego uczestnika było rozwiązanie testu z dziedziny ekonomii w języku polskim oraz testu w języku angielskim. Dodatkowo sprawdzane były również umiejętności posługiwania się programem komputerowym Excel, w którym uczniowie musieli wykonać zadanie praktyczne.

W wyniku zmagań konkursowych Weronika Wiśniewska dostała się do ścisłego finału i zajęła 3. miejsce, uzyskując tytuł Laureata. Marcelina Borowiak oraz Karolina Kufel ukończyły Olimpiadę, uzyskując tytuł Finalisty. Warto wspomnieć, że uzyskanie tytułu Laureata lub Finalisty zwalnia z części pisemnej egzaminu zawodowego, a uczennice otrzymują 100% punktów z części pisemnej.

Olimpiada ta ma wyłonić najlepszych menedżerów ze szkół ponadgimnazjalnych. Nasze uczennice uzyskując wysokie wyniki indywidualne, zajęły pierwsze miejsce w kraju w klasyfikacji szkół. Jest to ogromne wyróżnienie dla naszej szkoły. Uczennice nasze swoim wynikiem potwierdziły swoją ogromną wiedzę z zakresu ekonomii – powiedział Marcin Wietrzykowski – opiekun merytoryczny uczennic.