20 marca 2017

Kolejny sukces ekonomistów z Zespołu Szkół w Mogilnie

 

 

Daria Czech z klasy IV Technikum Ekonomicznego, Karolina Kufel i Weronika Wańkowicz z klasy III Technikum Ekonomicznego zajęły drugie miejsce w eliminacjach rejonowych Olimpiady pt.: „Warto Wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”.

W bieżącym roku szkolnym uczniowie Technikum Ekonomicznego wraz z nauczycielami przedmiotów ekonomicznych panią Haliną Wesołowską, panią Emilią Jankowską-Banaś oraz panem Marcinem Wietrzykowskim po raz trzeci przystąpili do projektu „Lekcje z ZUS”.

Projekt ten polegał na przeprowadzeniu czterech lekcji o tematyce związanej z ubezpieczeniami społecznymi. Uczniowie podczas zajęć pogłębiali swoją wiedzę na temat przyszłych emerytur, przysługujących świadczeń, czy elektronicznego ZUS-u.  

Efektem końcowym tego projektu było przystąpienie do Olimpiady pt.: „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. W wyniku eliminacji szkolnych ZS Mogilno w etapie rejonowym reprezentowały uczennice Daria Czech z klasy czwartej, Karolina Kufel i Weronika Wańkowicz z klasy trzeciej.  

Dnia 15 marca 2017 roku odbyły się eliminacje rejonowe, podczas których uczennice Zespołu Szkół w Mogilnie zdobyły drugie miejsce. Warto wspomnieć, że w etapie rejonowym uczestniczyły 22 zespoły z województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Kolejny sukces ekonomistów z Zespołu Szkół w Mogilnie

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE