07 kwietnia 2017

Listy gratulacyjne dla stypendystów projektu „Prymus Pomorza i Kujaw”

 

Filip Maciejewski, Paulina Lorczak i Remigiusz Barankiewicz z Zespołu Szkół w Mogilnie to stypendyści projektu „Prymus Pomorza i Kujaw”. Uczniowie 4 kwietnia br. uczestniczyli w konferencji naukowej i odebrali listy gratulacyjne.

Program stypendialny jest kierowany do młodzieży szczególnie uzdolnionej w zakresie nauk przyrodniczych, informatycznych, matematycznych, przedsiębiorczości i języków obcych.

Prymusi z Zespołu Szkół w Mogilnie mieli okazję wziąć udział w konferencji dedykowanej dla przyszłych naukowców w gmachu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku.

Podczas spotkania Paulina, Remigiusz i Filip odebrali listy gratulacyjne z rąk członka Zarządu Województwa kujawsko-pomorskiego pana Sławomira Kopyścia i Dyrektora Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego pani Domiceli Kopaczewskiej.

Listy gratulacyjne dla stypendystów projektu „Prymus Pomorza i Kujaw”

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE