25 maja 2017

Nauka o grzeczności

 

20 kwietnia br. uczniowie klas 1 a LO, 1 d LO i 2 b LO brali udział w lekcji savoir-vivre’u, dzięki której mogli poszerzyć swoją znajomość zasad właściwego zachowania się w towarzystwie i sprawdzić nabytą wiedzę w praktyce.

            Lekcja podzielona została na dwie części: teoretyczną i praktyczną. Na początku zajęć przypomniano podstawowe zasady, jakie obowiązują człowieka kulturalnego. Rozmawiano na temat właściwego ubioru, prezencji i wyglądu w zależności od sytuacji. Następnie przybliżono normy zachowania w towarzystwie: w szkole, w rodzinie i na przyjęciach. Poruszono problem komunikowania się, w tym także telefonicznego. Uczniowie poznali etykietę obowiązującą podczas posiłku, właściwą postawę, sposób nakrywania stołu i podawania jedzenia. Mogli dowiedzieć się, jak należy postępować w wyjątkowych sytuacjach.

            Część praktyczna polegała na uczestniczeniu we wspólnym obiedzie. Uczniowie podczas spożywania posiłku w restauracji „Józefina” mogli sprawdzić, czy postępują zgodnie z zasadami savoir-vivre’u. Ich zachowanie przy stole obserwowali instruktorzy z Biura Turystyki „Przygoda”. Ponadto była to okazja do integracji klas i propagowania właściwych postaw, a wiedza zdobyta podczas lekcji przyda się uczniom w dorosłym życiu. Opiekunami podczas zajęć były: p. Magdalena Jabłońska-Kowalska, p. Alicja Riedel i p. Kinga Gąska. Warto dodać, że lekcje savoir-vivre’u prowadzone są dla młodzieży z Zespołu Szkół w Mogilnie z inicjatywy szkolnego Klubu „Podróżnik”.

 

Nauka o grzeczności

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE