30 stycznia 2017

Miłosz Lachawiec reprezentuje Zespół Szkół w Mogilnie na  zawodach II stopnia Olimpiady Języka Rosyjskiego w Toruniu

 

26 listopada 2017 r. w Zespole Szkół w Mogilnie odbył się etap szkolny XLVIII Olimpiady Języka Rosyjskiego. Zasadniczym celem OJR jest popularyzowanie praktycznej znajomości języka rosyjskiego oraz zainteresowanie uczniów dorobkiem kulturalnym i cywilizacyjnym Rosji i Polski.

 

 W zawodach I stopnia udział wzięli uczniowie osiągający najlepsze wyniki w nauce języka rosyjskiego-przedstawiciele klas I a LO (Agnieszka Chojecka , Marta Szeszycka , Szymon Meller), klasy III c LO (Oliwia Sagan, Patrycja Tomczak), klasy II TE (Agnieszka Fulara, Kinga  Czajka), klasy III TE (Karolina Kufel) oraz uczeń klasy IV TI – Miłosz Lachawiec. Uczestnicy zostali wyłonieni przez nauczycieli języka rosyjskiego, p. Ewę Piechocką i p. Alicję Riedel spośród uczniów realizujących naukę tego przedmiotu.

 

Decyzją Komitetu Okręgowego OJR  do  zawodów  II stopnia, które odbędą się w Toruniu w dniu 4 marca 2017, zakwalifikował się Miłosz Lachawiec – uczeń IV klasy Technikum Informatycznego. Dla Miłosza będzie to doskonały sprawdzian umiejętności przed maturą, którą będzie zdawać na poziomie rozszerzonym.

Na zawodach okręgowych obowiązuje test pisemny i część ustna. Sprawdzian pisemny ma formę testu leksykalno-gramatycznego z elementami wiedzy realioznawczej. Na części ustnej obowiązuje wypowiedź na jedno z wylosowanych przez uczestnika 15 zagadnień, które wchodzi w skład tematyki olimpiady. Opiekę nad uczniem przygotowującym się do  zawodów II stopnia sprawuje nauczyciel języka rosyjskiego pani Alicja Riedel.

 

 

 

OLIMPIADA JĘZYKA ROSYJSKIEGO

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE