SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

OLIMPIADA JĘZYKA ROSYJSKIEGO

Miłosz Lachawiec reprezentuje Zespół Szkół w Mogilnie na  zawodach II stopnia Olimpiady Języka Rosyjskiego w Toruniu

 

26 listopada 2017 r. w Zespole Szkół w Mogilnie odbył się etap szkolny XLVIII Olimpiady Języka Rosyjskiego. Zasadniczym celem OJR jest popularyzowanie praktycznej znajomości języka rosyjskiego oraz zainteresowanie uczniów dorobkiem kulturalnym i cywilizacyjnym Rosji i Polski.

 

 W zawodach I stopnia udział wzięli uczniowie osiągający najlepsze wyniki w nauce języka rosyjskiego-przedstawiciele klas I a LO (Agnieszka Chojecka , Marta Szeszycka , Szymon Meller), klasy III c LO (Oliwia Sagan, Patrycja Tomczak), klasy II TE (Agnieszka Fulara, Kinga  Czajka), klasy III TE (Karolina Kufel) oraz uczeń klasy IV TI – Miłosz Lachawiec. Uczestnicy zostali wyłonieni przez nauczycieli języka rosyjskiego, p. Ewę Piechocką i p. Alicję Riedel spośród uczniów realizujących naukę tego przedmiotu.

 

Decyzją Komitetu Okręgowego OJR  do  zawodów  II stopnia, które odbędą się w Toruniu w dniu 4 marca 2017, zakwalifikował się Miłosz Lachawiec – uczeń IV klasy Technikum Informatycznego. Dla Miłosza będzie to doskonały sprawdzian umiejętności przed maturą, którą będzie zdawać na poziomie rozszerzonym.

Na zawodach okręgowych obowiązuje test pisemny i część ustna. Sprawdzian pisemny ma formę testu leksykalno-gramatycznego z elementami wiedzy realioznawczej. Na części ustnej obowiązuje wypowiedź na jedno z wylosowanych przez uczestnika 15 zagadnień, które wchodzi w skład tematyki olimpiady. Opiekę nad uczniem przygotowującym się do  zawodów II stopnia sprawuje nauczyciel języka rosyjskiego pani Alicja Riedel.

 

 

 

30 stycznia 2017