Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE

Pedagog

 Plan pracy pedagoga szkolnego

  • Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych
  • Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, nauczycieli i rodziców
  • Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu profilaktyki szkoły
  • Realizacja zadań ogólnowychowawczych

 

Anna Przybylska - pedagog szkolny.

Godziny pracy pedagoga szkolnego

Poniedziałek

8.00 – 10.30
11.30 – 13.00

Wtorek

9.00 – 12.15
13.15 – 15.30

Środa

8.00 – 13.30

Czwartek

8.00 – 13.00
14.00 – 14.30

Piątek

8.00 – 12.00
13.30 – 15.00