02 czerwca 2017

Spotkanie z panem Tomaszem Królem psychologiem z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Bielicach, biegłym sądowym.

 

Dnia 24 i 26 maja 2017 r. klasy liceum o nachyleniu psychologicznym – kl. I b, II b, II c (grupa) uczestniczyły w spotkaniach z psychologiem, pracownikiem Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

Młodzież mogła dowiedzieć się, jak funkcjonuje MOW jako placówka rewalidacyjno-resocjalizacyjna i jakie metody, formy pracy stosuje się wobec wychowanków niedostosowanych społecznie i niepełnosprawnych intelektualnie. Chłopcy ci wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki i wychowania oraz działań  resocjalizacyjnych i  rewalidacyjnych. Pan Król opowiedział o swojej pracy psychologa i stosowanych przez niego metodach terapii np. EEG Biofeedback, AVS oraz o zajęciach „Świadome ojcostwo”. Podzielił się także refleksjami, doświadczeniami oraz wiedzą związaną z pracą w roli wychowawcy.

Młodzież była również zainteresowana codziennymi aspektami życia wychowanków, przyczynami ich umieszczenia w placówce oraz ich planami na przyszłość. Pan Król omówił różnorodne aspekty swojej pracy, z których wynikało, że jest to praca bardzo ciekawa, ale czasami też niebezpieczna, wymagająca także dużej cierpliwości, wytrwałości i odwagi. Ponadto uczniowie naszej szkoły usłyszeli również o pracy psychologa w charakterze biegłego sądowego. Poznali zasady i kryteria, na podstawie których powołuje się biegłych na listę sądu. Dowiedzieli się, jakie zasady obowiązują przy sporządzaniu opinii, jakiego rodzaju sprawami zajmuje się psycholog i na czyje zlecenie oraz jak przebiega diagnoza.

Spotkanie tego rodzaju pozwoliło uczniom klas o nachyleniu psychologicznym poznać kolejne obszary pracy psychologa i możliwości zatrudnienia w różnych instytucjach. 

 

 

Spotkanie z panem Tomaszem Królem psychologiem z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Bielicach, biegłym sądowym.

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE