02 czerwca 2017

Spotkanie z uczniami Zespołu Placówek Specjalnych w Szerzawach

 

Dnia 29.05.2017 r. klasy o nachyleniu psychologicznym – I b liceum oraz grupa  II c liceum zorganizowały wraz z pedagogiem i psychologiem szkolnym spotkanie na terenie Zespołu Szkół w Mogilnie z uczniami Zespołu Placówek Specjalnych w Szerzawach.

Jest to  kolejne tego typu przedsięwzięcie organizowane już od trzech lat. Uczniowie naszej szkoły poprowadzili konkursy oraz ciekawe zabawy integrujące i aktywizujące. Młodzież z klas o nachyleniu psychologicznym miała też możliwość spotkania z Panią Krystyną Szałkowską – wychowawczynią pracująca w internacie Zespołu Placówek Specjalnych, która  opowiedziała o specyfice funkcjonowania placówki, w jakiej pracuje. Podzieliła się także wiedzą i doświadczeniem w zakresie pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Zdobyte informacje będą dla naszych uczniów źródłem refleksji oraz rozwiną umiejętności właściwego identyfikowania, reagowania oraz przeciwdziałania zjawiskom dyskryminacji wobec osób niepełnosprawnych zarówno na terenie szkoły, jak i w środowisku lokalnym.  

 

Spotkanie z uczniami Zespołu Placówek Specjalnych w Szerzawach

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE