07 marca 2017

Stop cyberprzemocy

 

Dnia 2 marca br. w Zespole Szkół w Mogilnie odbyły się warsztaty pt.: „Stop cyberprzemocy”, które poprowadziły pedagog i psycholog szkolny. Udział w nich wzięli przedstawiciele wszystkich klas pierwszych.

Celem zajęć było zwrócenie uwagi uczniów na zjawisko cyberprzemocy oraz uwrażliwienie ich na specyfikę problemu związaną przede wszystkim z możliwymi konsekwencjami tego typu działań, zarówno dla ich ofiar, jak i sprawców.

Podczas wspólnej pracy, wykonywania ćwiczeń, analizowania przykładów cyberprzemocy i obejrzenia krótkich filmów poruszających ten temat uczniowie dowiedzieli się, jak trzeba zachować się w przypadku bycia świadkiem lub doświadczania przemocy
w internecie oraz w jaki sposób i gdzie szukać pomocy.

Głównym efektem przeprowadzonych warsztatów było wypracowanie „Kodeksu Bezpieczeństwa”. Uczniowie wspólnie stworzyli reguły bezpiecznego i kulturalnego korzystania z sieci, telefonów komórkowych oraz ustalili zasady reagowania w sytuacjach cyberprzemocy.

 

Stop cyberprzemocy

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE