13 marca 2017

Sukces Sylwii Skazińskiej w XLVII Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego

 

            Wielki sukces odniosła uczennica klasy II liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół w Mogilnie – Sylwia Skazińska, która zakwalifikowała się do zawodów centralnych XLVII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

            Na etapie szkolnym olimpiady uczennica pisała pracę na temat „Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą…” Zasady etykiety językowej – ich stosowanie lub naruszanie w kontaktach różnych pokoleń i środowisk, w rozmaitych formach komunikacji językowej i w różnych typach przekazów. Rozprawa Sylwii spotkała się z przychylną opinią recenzentów etapu okręgowego. Doceniono przede wszystkim samodzielność i oryginalność opracowania, wyraziste zasady budowy wywodu oraz wysoki poziom językowy. 

            Eliminacje pisemne etapu okręgowego odbyły się 11 lutego w gmachu Wydziału Humanistycznego UKW w Bydgoszczy. Sylwia pisała interpretację tekstu poetyckiego i test z nauki o języku. Również ten etap dla uczennicy zakończył się pomyślnie. 4 marca uczennica przystąpiła do eliminacji ustnych etapu okręgowego. W tej części broniła swojej pracy z eliminacji szkolnych. Pytania stawiane przez Komisję związane były z tematem i zawartością merytoryczną pracy oraz z historyczną i językową wiedzą uczennicy. 

            Zawody okręgowe olimpiady przyniosły również nieoczekiwany sukces. Sylwia została zakwalifikowana do zawodów III stopnia, które odbędą się w dniach 5 – 8  kwietnia 2017r. w Konstancinie i w Warszawie. Uczennica będzie walczyć o tytuł finalisty XLVII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, który zwalnia z egzaminu maturalnego z języka polskiego. Uczennicę do zawodów przygotował nauczyciel języka polskiego Piotr Perzyna.

 

Sukces Sylwii Skazińskiej w XLVII Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE