SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

Sukces naszych historyków

Sukces naszych historyków

W dniu 14 stycznia w Toruniu odbył się etap okręgowy (część pisemna) Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej dla szkół ponadgimnazjalnych. Ogólnopolska Olimpiada Historyczna to ciesząca się wysoką renomą przedmiotowa olimpiada organizowana od 1974 r. przez Polskie Towarzystwo Historyczne – Komitet Główny Olimpiady Historycznej przy finansowym wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej. Zespół Szkół w Mogilnie reprezentowali: Magdalena Kurnatowska z klasy III a LO i Michał Narożniak z klasy II d LO. Magda na etapie okręgowym wybrała tematykę z zakresu historii parlamentaryzmu w Polsce, Michał napisał pracę z historii starożytnej.

Po ogłoszeniu wyników w dniu 20 stycznia okazało się, że oboje awansowali do drugiej części olimpijskich zmagań (części ustnej), która została przeprowadzona w dniu 27 stycznia na wydziale historii UMK w Toruniu. Warto dodać, że w części pisemnej wzięło udział 103 uczniów z województwa kujawsko-pomorskiego. Michał za pracę pt. „Stosunki grecko-perskie w V-IV w. p.n.e.” otrzymał ocenę bardzo dobrą, a Magda za pracę pt. „Rozwój parlamentaryzmu w Polsce w XVI-XVII w.”, otrzymała ocenę dobrą z plusem. Do zmagań olimpijskich uczniów przygotowuje ich nauczycielka historii Renata Lepsza.

 

21 lutego 2017