04 maja 2017

Uroczyste zakończenie edukacji klas maturalnych

w Zespole Szkół w Mogilnie 

 

 

            28 kwietnia 2017 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego grupy 157 uczniów klas III Liceum Ogólnokształcącego i IV Technikum.

            Na wstępie uroczystości Dyrektor Zespołu Szkół Pan Zbigniew Grzechowski powitał zaproszonych gości: Wicemarszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dariusza Kurzawę, Prodziekana Wydziału Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu dr Roberta Gawłowskiego, Starostę Powiatu Mogileńskiego Tomasza Barczaka, Wicestarostę Powiatu Mogileńskiego Krzysztofa Szarzyńskiego, Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Starostwa Powiatowego w Mogilnie Andrzeja Konieczkę, wieloletniego dyrektora Zespołu Szkół w Mogilnie Barbarę Szafarek, dyrektora Przedszkola Nr 3 w Mogilnie Małgorzatę Domańską, dyrektora Gimnazjum im. Księdza Piotra Wawrzyniaka Hieronima Rumianowskiego, przewodniczącego Rady Rodziców Romana Niemczyka, prezesa Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół w Mogilnie Piotra Perzynę.

Równie gorąco powitani zostali wychowawcy klas maturalnych: Norbert Adamczak wychowawca klasy III a LO, Małgorzata Król wychowawca klasy III b LO, Renata Lepsza wychowawca klasy III c LO,  Małgorzata Łaganowska wychowawca klasy IV TI/TOR i Halina Wesołowska wychowawca klasy  IV TD/TE  

22 uczniów ukończyło szkołę z wyróżnieniem. Są to: Anna Pryka, Krzysztof Golis, Remigiusz Barankiewicz, Magdalena Kurnatowska, Anna Holak, Mateusz Meller, Oliwia Milas, Wojciech Tomasz Ozga, Michał Sławomir Paczkowski, Marta Spychalska, Natalia Dominika Zielińska, Miłosz Lachawiec, Anna Rewers, Magdalena Ciuba, Miłosz Kędzierski, Natalia Piechocka, Weronika Mietlicka, Julia Kinga Sitarz, Iga Stręk, Karol Stube, Marta Nowak i Julia Twarużek. Wszyscy wyróżnieni zostali nagrodzeni przez zaproszonych gości i Radę Rodziców przy Zespole Szkół w Mogilnie. Ponadto rodzice uczniów, którzy ukończyli szkołę z wyróżnieniem, otrzymali listy gratulacyjne.

Podczas zakończenia wręczono także nagrody specjalne. Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dariusz Kurzawa przyznał nagrody Annie Pryce, Magdalenie Kurnatowskiej, Weronice Mietlickiej, Miłoszowi Lachawcowi i Michałowi Paczkowskiemu. Rektor Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie ufundował nagrody dla Darii Czech, Weroniki Wiśniewskiej i Krzysztofa Golisa. Rada Rodziców postanowiła wyróżnić Katarzynę Lewandowską i Dawida Kempińskiego za 100% frekwencję przez cały cykl nauki. Natomiast uczennicom z kl. 3 b LO, które regularnie uczestniczyły w wolontariacie w Przedszkolu nr 3, nagrody wręczyła pani dyrektor Małgorzata Domańska. Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół w Mogilnie wyróżniło Remigiusza Barankiewicza z klasy III c LO i Miłosza Lachawca z klasy IV TI/TOR za promocję szkoły w środowisku lokalnym i udział w licznych konkursach przedmiotowych.

            Jak co roku, Dyrektor Zespołu Szkół w Mogilnie, Zbigniew Grzechowski wręczył też Statuetkę Najlepszej Uczennicy Zespołu Szkół w Mogilnie i Statuetkę Najlepszego Ucznia Zespołu Szkół. Otrzymali je Anna Pryka Krzysztof Golis.

            W drugiej części uroczystości absolwenci Zespołu Szkół w Mogilnie obejrzeli program artystyczny przygotowany przez uczniów klas pierwszych wraz z opiekunami – Emilią Jankowską-BanaśMoniką Knych, Piotrem Perzyną Marcinem Królem. Nie obyło się bez wzruszeń, łez i wspólnych pożegnalnych zdjęć… Część oficjalną uroczystości prowadzili Agata Szatkowska – Przewodnicząca Rady Samorządu Uczniowskiego i Mikołaj Nowobilski. Ponadto w uroczystych obchodach zakończenia roku szkolnego klas maturalnych wzięli udział uczniowie: Marta Krzewińska, Anna Pietruszewska, Michalina Ciesielska, Maria Pajurska, Karolina Domachowska, Julita Olifierko, Aleksandra Cieślik, Paulina Lorczak, Dominika Maciejewska, Agata Kriger, Mikołaj Górny, Luiza Galus, Martyna Roszak, Dominika Kasprowicz, Dominika Derdowska, Krzysztof Karbowiak, Beata Krause, Zuzanna Kędzierska, Michalina Twarużek, Inez Nguyen Ngoc, Hubert Laskowski, Kacper Kożański, Oliwia Szulc, Julita Wojtaszak, Agata Różalska, Julia Gamelska, Olga Strzeszak, Wiktoria Bielewicz, Sara Surma, Lena Szadkowska, Oliwia Sobiesiak.

            Na zakończenie uroczystości dyrektor Zespołu Szkół w Mogilnie Zbigniew Grzechowski życzył absolwentom jak najwyższych wyników na egzaminie maturalnym, kontynuacji nauki na wybranym kierunku studiów, pracy, która będzie nie tylko trudem, ale pasją, realizacji własnych marzeń i gdy tylko nadarzy się taka okazja powrotów do Zespołu Szkół w Mogilnie – szkoły, która zawsze jest otwarta na tych, którzy tutaj kształtowali swoje osobowości i charaktery oraz przekraczali próg dorosłości.

 

Uroczyste zakończenie edukacji klas maturalnych w Zespole Szkół w Mogilnie 

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE