23 lutego 2017

Wizyta gimnazjalistów

 

22 lutego br. w Zespole Szkół w Mogilnie gościli uczniowie Gimnazjum w Dąbrowie. Młodzież miała okazję zapoznać się z ofertą szkoły pondagimnazjalnej, obejrzeć bazę dydaktyczną oraz porozmawiać z nauczycielami,  starszymi koleżankami i kolegami.

Uczniowie gimnazjum zostali powitani przez Dyrektora ZS Mogilno pana Zbigniewa Grzechowskiego. Następnie nauczyciel języka angielskiego pan Marcin Hurysz przybliżył gimnazjalistom profile klas w liceum ogólnokształcącym. Każdy uczeń, który jest zainteresowany kontynuowaniem nauki właśnie w LO może znaleźć profil odpowiadający jego zainteresowaniom i potrzebom. Szkoła oferuje klasy o nachyleniu: Businnes English, artystycznym, medialnym, biologiczno-chemicznym, politechnicznym, psychologicznym, filologiczno-prawnym czy trenersko-instruktorskim z elementami zarządzania sportem.

Warto wspomnieć, że Zespół Szkół w Mogilnie zapewnia swoim uczniom poza wysoką jakością kształcenia, szereg dodatkowych aktywności, dzięki czemu umożliwia realizowanie własnych pasji oraz poszerzanie wiedzy nie tylko podczas tradycyjnych zajęć, ale także poza szkolną klasą. W szkole działa Klub „Podróżnik”, który powstał w 2011 r. z inicjatywy nauczycielek Małgorzaty Jaszcz  i Magdaleny Wietrzykowskiej. Klub skupia uczniów zainteresowanych podróżowaniem, zwiedzaniem nieznanych zakątków Polski, Europy i świata. O działalności Klubu opowiadała uczennica Luiza Galus.

Ważnym punktem spotkania było zwiedzenie szkoły. Gości oprowadzili pani Magdalena Wietrzykowska i pan Marcin Hurysz wraz z uczniami. Gimnazjaliści mieli okazję obejrzeć m. in.  salę gimnastyczną, gdzie rozmawiali z nauczycielem wychowania fizycznego panem Marcinem Jaśkiewiczem oraz klasopracownie, w których uczą się przyszli technicy drogownictwa – lekcję prowadziła pani Karolina Przybylska, ekonomiści – zajęcia prowadził pan Marcin Wietrzykowski i technicy organizacji reklamy – lekcję prowadziła pani Małgorzata Konieczka.

Na zakończenie wizyty gimnazjaliści wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez psychologa szkolnego panią Małgorzatę Król. Młodzież miała okazję m. in. wykonać ćwiczenia z użyciem chusty KLANZY i bliżej poznać klasę o nachyleniu psychologicznym. Co ciekawe, choć wizyta wypełniona była atrakcjami, stanowiły one część możliwości, które swoim uczniom proponuje Zespół Szkół w Mogilnie. Nie wolno zapominać o technikum informatycznym, czy rozbudowanej ofercie Zasadniczej Szkoły Zawodowej, która jest dostosowywana do zmieniających się potrzeb rynku pracy.

 

Wizyta gimnazjalistów

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE