21 kwietnia 2017

Wycieczka do Laboratorium Drogowego

W dniu 5 kwietnia 2017 r. drogowcy z klasy III TD/TI uczestniczyli w wycieczce do Laboratorium Drogowego GDDKiA w Bydgoszczy.

W laboratorium znajduje się 5 pracowni, w których wykonywane są badania gruntów, kruszyw, asfaltów, betonów a także gotowej nawierzchni. Laboratorium posiada również specjalistyczny sprzęt służący do oceny stanu technicznego nawierzchni.

Uczniowie Technikum Drogowego wysłuchali wykładu prowadzonego przez Zastępcę Kierownika Laboratorium i Dyrektora ds. Technologii Pana Jerzego Ptasznika, po czym zostali oprowadzeni po każdej z pracowni, gdzie mogli zaobserwować badania poszczególnych materiałów drogowych i zapoznać się ze stosowanym podczas badań sprzętem.

 

Wycieczka do Laboratorium Drogowego

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE