SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

Wycieczka do Laboratorium Drogowego

Wycieczka do Laboratorium Drogowego

W dniu 5 kwietnia 2017 r. drogowcy z klasy III TD/TI uczestniczyli w wycieczce do Laboratorium Drogowego GDDKiA w Bydgoszczy.

W laboratorium znajduje się 5 pracowni, w których wykonywane są badania gruntów, kruszyw, asfaltów, betonów a także gotowej nawierzchni. Laboratorium posiada również specjalistyczny sprzęt służący do oceny stanu technicznego nawierzchni.

Uczniowie Technikum Drogowego wysłuchali wykładu prowadzonego przez Zastępcę Kierownika Laboratorium i Dyrektora ds. Technologii Pana Jerzego Ptasznika, po czym zostali oprowadzeni po każdej z pracowni, gdzie mogli zaobserwować badania poszczególnych materiałów drogowych i zapoznać się ze stosowanym podczas badań sprzętem.

 

21 kwietnia 2017