09 maja 2017

Wymarzona biblioteka i współczesne oblicza bibliotekoznawstwa

27 kwietnia br. Aleksandra Osika uczennica klasy 1 a LO z Zespołu Szkół w Mogilnie brała udział w rozstrzygnięciu Konkursu Wiedzy o Książce, Bibliotece i Nowych Mediach w Bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Uczennica napisała pracę, w której przedstawiła wizję swojej wymarzonej biblioteki. Dzięki temu mogła uczestniczyć w wykładach na UKW oraz w zwiedzaniu uniwersyteckiej biblioteki.

Uroczystość rozpoczął Kierownik Katedry Informacji Naukowej i Bibliologii ks. dr hab. Zdzisław Kropidłowski, prof. nadzw., który powitał zaproszonych gości. Podczas prelekcji inauguracyjnej uczestnicy mogli dowiedzieć się, jak wyglądają współczesne biblioteki i w jakim kierunku będzie rozwijać się bibliotekoznawstwo.

Następnie studentki z Koła Naukowego Bibliotekoznawców w UKW wygłosiły trzy wykłady, dzięki którym przybliżyły zaproszonym gościom, jak wyglądają studia na kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowa oraz działalność jednego z najstarszych kół naukowych na UKW. Następnie rozwiały mity na temat zawodu bibliotekarza i w przystępny sposób omówiły etapy pracy z książkami dawnymi oraz fachową terminologię. Trzeci wykład dotyczył fenomenu memów we współczesnym świecie.

Spotkaniu towarzyszyła wystawa książek. Następnie zaproszeni goście zostali oprowadzeni po budynku Biblioteki UKW. Poznali bogate zbiory biblioteki, układ działów w wypożyczalni z wolnym dostępem do książek oraz udogodnienia, jakie swoim czytelnikom oferuje nowoczesna biblioteka.

Na uroczystości obecne były władze dziekańskie, kierownik i pracownicy Katedry Informacji Naukowej i Bibliologii oraz studenci. Co ciekawe, teksty uczniów biorących udział  w konkursie, w tym wizja biblioteki marzeń Aleksandry Osiki z Zespołu Szkół w Mogilnie mają zostać opracowane w ramach pracy licencjackiej. Opiekunem podczas wyjazdu była p. Kinga Gąska.

 

Wymarzona biblioteka i współczesne oblicza bibliotekoznawstwa

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE