19 kwietnia 2024

Osiemdziesiąt jeden lat temu w warszawskim getcie rozpoczęło się powstanie będące zbrojnym sprzeciwem Żydów wobec likwidacji getta i masowym wywózkom. Zespół Szkół w Mogilnie, jak co roku włączył się aktywnie w akcję „Żonkile” organizowaną przez Muzeum POLIN w Warszawie.

 

Już na pierwszej lekcji został odczytany krótki rys historyczny obrazujący okoliczności powstania w warszawskim getcie w 1943 roku. Wiele klas przygotowało papierowe żonkile, rozwieszone zostały plakaty, a na lekcjach historii i języka polskiego zaprezentowano materiały filmowe specjalnie przygotowane na tą rocznicę przez Muzeum POLIN.

 

Żonkile są symbolem społecznej akcji, której przyświeca krzewienie idei, że łączy nas pamięć o bohaterkach i bohaterach tego zrywu. 

Koordynatorami akcji był zespół nauczycieli historii i języka polskiego.  

 

 

 

Akcja „Żonkile” w Zespole Szkół w Mogilnie

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE