30 kwietnia 2022

Apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja

 

28 kwietnia br. w Zespole Szkół w Mogilnie uczczono 231. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja.

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Mogilnie pan Zbigniew Grzechowski powitał społeczność szkolną: uczniów i nauczycieli. Przypomniał, jak cenna jest możliwość życia w niepodległym kraju oraz jak ważne jest poszanowanie dla aktów prawnych regulujących zasady funkcjonowania państwa. Alina Kotliar wygłosiła mowę w języku ukraińskim skierowaną do uczniów z Ukrainy, którzy uczęszczają do Zespołu Szkół w Mogilnie.

 

Uroczystość prowadziła przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Nicola Banaszak. Podczas apelu wystąpili: Agata Murkowska, Zofia Koziej, Tina Skowron i Julia Gawron z kl. 1 c LO oraz Wiktoria Stefańska, Maja Witkowska, Alan Pazderski i Daniel Siech z kl. 1 d LO. Zaprezentowali oni montaż słowno-muzyczny, którego celem było m.in. zapoznanie z okolicznościami uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz z treścią tego dokumentu, a także ukazanie związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy wydarzeniami w kraju a historią Europy. Konstytucja 3 maja 1791 r. dokonywała zasadniczej przemiany przestarzałego ustroju politycznego Rzeczpospolitej. Zgodnie z duchem oświecenia wprowadziła podział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.

 

Po apelu dyrektor Zespołu Szkół w Mogilnie pan Zbigniew Grzechowski wygłosił okolicznościowe przemówienie. Mówił między innymi o tym, że święta majowe to doskonała okazja do zamanifestowania swojej tożsamości narodowej i przywiązania do symboli narodowych.

 

W pocztach sztandarowym i flagowym byli: Marika Dziurzyńska, Oliwia Prussak, Oliwia Różańska, Małgorzata Socha, Oliwia Kwiatkowska, Kamil Wilk, Hubert Lange. Uczniów wchodzących w skład pocztów przygotował pan Kazimierz Łaganowski. Zdjęcia robiły Anna Górska i Kinga Kameduła z kl. 2 TRG.

 

O nagłośnienie zadbał pan Marcin Król. Apel przygotowały pani Renata Lepsza i pani Kinga Gąska.

Apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE