17 marca 2022

Debata oksfordzka
BEZPIECZNI W FINANSACH OSOBISTYCH

 

 

W dniu 16 marca 2022 roku w naszej odbyła się debata oksfordzka dotycząca zagadnień związanych z bezpieczeństwem finansów osobistych. To wyjątkowe wydarzenie było drugim
z kolei przedsięwzięciem w ramach projektu ZŁOTE SZKOŁY NBP. Teza debaty brzmiała
„Internetowe konto bankowe źródłem zagrożenia dla finansów osobistych”, jednak została ona skutecznie obalona przez dyskutantów oraz ekspertów, którzy dowiedli, iż konto bankowe jest bezpiecznym narzędziem dla finansów osobistych.

 

Debatę otworzył wicedyrektor, nauczyciel przedmiotów ekonomicznych p. Marcin Wietrzykowski, który podkreślił siłę dialogu, jaki ona niesie. Następnie przedstawione zostały prezentacje dotyczące konta bankowego oraz bankowości internetowej, które miały za zadanie nakreślić kontekst do dyskusji merytorycznej.

Zwolennicy tezy (strona propozycji) w składzie Daria Ochocka (kapitan), Mateusz Dolata, Tomasz Jaśkiewicz, Zofia Stablewska, Martyna Knych, Jakub Paluch przedstawiali argumenty, że konto bankowe niesie zagrożenia dla finansów osobistych.

Z kolei przeciwnicy tezy (strona opozycji) w składzie Przemysław Zabłocki (kapitan), Marta Grodzka, Kacper Wojciechowski, Filip Nowobilski, Michał Nowiński, Natalia Domachowska prezentowali argumenty, potwierdzające fakt, że konto bankowe jest bezpiecznym instrumentem dla finansów osobistych.


Marszałkiem debaty, pełniącym rolę moderatora była p. Edyta Kończal – nauczyciel przedmiotów ekonomicznych, która na wstępie nakreśliła zasady jej przeprowadzenia. Następnie czuwała nad prawidłowym przebiegiem debaty z pomocą sekretarza Zuzanny Wańkowicz.

Niezwykle ważną rolę w debacie odegrali eksperci: p. Damian Nowakowski – dyrektor banku komercyjnego oraz p. Anna Mozgowiec – nauczyciel przedmiotów ekonomicznych. Przyglądali się oni bacznie uczestnikom debaty. Oceniali dyskutantów przydzielając punkty za wartość merytoryczną, retoryczną, trzymanie się swojej roli przez mówcę, wierność tematowi, reagowanie na wypowiedzi oponenta.

 

Bardzo ważną funkcję w debacie pełniła także zgromadzona publiczność, która po zakończonej dyskusji głosowała na swoich faworytów za pomocą interaktywnego formularza Forms. Ostatnim akcentem debaty było przekazanie informacji zwrotnej na temat tego, co dał im udział w debacie oraz jakiej wiedzy im ona dostarczyła.

 

Jak wynika z opinii uczestników debaty, pozwoliła im ona rozwinąć umiejętność analitycznego myślenia, a także wykształciła zdolność właściwej argumentacji i umożliwiła lepsze zrozumienie podejmowanych decyzji. Poza tym debata wygenerowała kolejne inspirujące pomysły, które młodzież zamierza zrealizować z pomocą nauczycieli przedmiotów ekonomicznych (w zakresie promowania bezpiecznego korzystania z bankowości internetowej m.in. wśród seniorów).

 

Debata oksfordzka BEZPIECZNI W FINANSACH OSOBISTYCH

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE