SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

Wniosek o przyjęcie

do Liceum dla Dorosłych Mogileńskiej Szkoły Realnej

OGŁOSZENIE O REALIZACJI WYSOKIEJ JAKOŚCI

STAŻY I PRAKTYK ZAWODOWYCH

Zespół  Szkół w Mogilnie włącza się w świętowanie

100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości!

RZĄDOWY PROGRAM "DOBRY START"

KLIKNIJ I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

E-DZIENNIK UONET +

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Debata profilaktyczno-edukacyjna pt.: „Zmień myślenie, nie wchodź w uzależnienie”.

Debata profilaktyczno-edukacyjna pt.: „Zmień myślenie, nie wchodź w uzależnienie”.

 

11 stycznia br. w ramach realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego  zorganizowano na terenie Zespołu Szkół w Mogilnie debatę na temat uzależnień pt.: „Zmień myślenie, nie wchodź w uzależnienie”. Spotkanie to poprowadził terapeuta, kierownik Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii z Bydgoszczy pan Robert Rejniak.

Podczas debaty prowadzący zaprezentował materiał multimedialny, na podstawie którego objaśnił kluczowe zagadnienia poruszające problematykę uzależnień. Podzielił się wiedzą na temat narkotyków, innych środków psychoaktywnych, co uświadomiło młodzieży zgubne skutki uzależnień dla zdrowia fizycznego i psychicznego. Przekazane wiadomości wzbudziły wśród uczniów zainteresowanie i zmotywowały do dyskusji na ten temat.

Głos w debacie zajęli także zaproszeni goście, w tym pan Paweł Szopiński terapeuta z PTZN, pan Mirosław Kuss Komendant Straży Miejskiej w Mogilnie, pani Magdalena Pollak przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie oraz pani Małgorzata Maciejewska – pracownik Sanepidu ds. Oświaty Zdrowotnej.

Specjaliści wypowiedzieli się na temat uzależnień na podstawie aktualnych statystyk, danych, a przede wszystkim podzielili się swoimi doświadczeniami z codziennej pracy. Starali się uświadomić młodzieży zagrożenia i konsekwencje związane z uzależnieniami, by każdy młody człowiek podejmując decyzje życiowe, kierował się prawidłowym systemem wartości i prezentował właściwe postawy zapewniające szczęście i bezpieczeństwo.

 Debata spotkała się z dużym zainteresowaniem młodzieży, która aktywnie włączyła się w dyskusję, uczniowie mieli wiele pytań, uwag i własnych spostrzeżeń. Tematyka wzbudziła  refleksję wśród uczniów na temat aktualnych problemów społecznych związanych z zażywaniem narkotyków ze wskazaniem ich szkodliwości dla zdrowia i życia człowieka. Debatę zorganizowały pani Anna Przybylska pedagog i pani Małgorzata Król psycholog szkolny. 

16 stycznia 2018