SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

Wniosek o przyjęcie

do Liceum dla Dorosłych Mogileńskiej Szkoły Realnej

OGŁOSZENIE O REALIZACJI WYSOKIEJ JAKOŚCI

STAŻY I PRAKTYK ZAWODOWYCH

Zespół  Szkół w Mogilnie włącza się w świętowanie

100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości!

RZĄDOWY PROGRAM "DOBRY START"

KLIKNIJ I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

E-DZIENNIK UONET +

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Dyrektor Zespołu Szkół w Mogilnie Zbigniew Grzechowski wyróżniony w konkursie „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji”

Dyrektor Zespołu Szkół w Mogilnie Zbigniew Grzechowski
wyróżniony w konkursie „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji”

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Mogilnie Zbigniew Grzechowski otrzymał wyróżnienie w konkursie „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji ”.

Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji to coroczne marszałkowskie nagrody dla najlepszych nauczycieli, które od 2016 roku są przyznawane w nowej, prestiżowej formule, podkreślającej rangę tego zawodu i wagę związanych z nim zadań. Powołana przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego kapituła konkursowa wskazała osiemnastu najlepszych nauczycieli spośród zgłoszonych. 

 „Honorujemy pedagogów, którzy pracują z zachowaniem najwyższych standardów, mają na koncie istotne zawodowe dokonania, wprowadzają do szkół autorskie pomysły i innowacyjne metody, dzielą się swoim doświadczeniem z innymi, są aktywni środowiskowo i zachęcają do takiej postawy młodych ludzi, są też profesjonalnym i etycznym wzorem dla kolegów” – podkreśla marszałek Piotr Całbecki. 

W uzasadnieniu swoich wyborów zarówno kapituła konkursowa, jak i Marszałek Województwa podkreślają więc, że lider edukacji powinien stosować metody innowacyjne i interaktywne w swojej pracy, inspirować młodzież do aktywności nie tylko w środowisku lokalnym, dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym z innymi pedagogami oraz twórczo uczestniczyć w przedsięwzięciach edukacyjnych realizowanych przez Samorząd Województwa. 

Wszystkie te wymogi formalne i merytoryczne kapituła konkursowa dostrzegła w postawie Dyrektora Zespołu Szkół w Mogilnie Zbigniewa Grzechowskiego, doceniając zarządzanie szkołą w sposób innowacyjny, twórczy, ale i skuteczny. Zespół Szkół w Mogilnie kierowany przez Zbigniewa Grzechowskiego stał się placówką prestiżową w środowisku, stawiającą na jakość kształcenia i wychowania, kultywującą tradycyjne wartości patriotyczne i moralne, gwarantującą wszechstronny rozwój osobowości ucznia, budującą właściwe relacje z władzami wojewódzkimi, powiatowymi, instytucjami kulturalnymi regionu, pracodawcami, rodzicami i uczniami.

 

 

18 października 2017