18 października 2017

Dyrektor Zespołu Szkół w Mogilnie Zbigniew Grzechowski
wyróżniony w konkursie „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji”

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Mogilnie Zbigniew Grzechowski otrzymał wyróżnienie w konkursie „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji ”.

Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji to coroczne marszałkowskie nagrody dla najlepszych nauczycieli, które od 2016 roku są przyznawane w nowej, prestiżowej formule, podkreślającej rangę tego zawodu i wagę związanych z nim zadań. Powołana przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego kapituła konkursowa wskazała osiemnastu najlepszych nauczycieli spośród zgłoszonych. 

 „Honorujemy pedagogów, którzy pracują z zachowaniem najwyższych standardów, mają na koncie istotne zawodowe dokonania, wprowadzają do szkół autorskie pomysły i innowacyjne metody, dzielą się swoim doświadczeniem z innymi, są aktywni środowiskowo i zachęcają do takiej postawy młodych ludzi, są też profesjonalnym i etycznym wzorem dla kolegów” – podkreśla marszałek Piotr Całbecki. 

W uzasadnieniu swoich wyborów zarówno kapituła konkursowa, jak i Marszałek Województwa podkreślają więc, że lider edukacji powinien stosować metody innowacyjne i interaktywne w swojej pracy, inspirować młodzież do aktywności nie tylko w środowisku lokalnym, dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym z innymi pedagogami oraz twórczo uczestniczyć w przedsięwzięciach edukacyjnych realizowanych przez Samorząd Województwa. 

Wszystkie te wymogi formalne i merytoryczne kapituła konkursowa dostrzegła w postawie Dyrektora Zespołu Szkół w Mogilnie Zbigniewa Grzechowskiego, doceniając zarządzanie szkołą w sposób innowacyjny, twórczy, ale i skuteczny. Zespół Szkół w Mogilnie kierowany przez Zbigniewa Grzechowskiego stał się placówką prestiżową w środowisku, stawiającą na jakość kształcenia i wychowania, kultywującą tradycyjne wartości patriotyczne i moralne, gwarantującą wszechstronny rozwój osobowości ucznia, budującą właściwe relacje z władzami wojewódzkimi, powiatowymi, instytucjami kulturalnymi regionu, pracodawcami, rodzicami i uczniami.

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Mogilnie Zbigniew Grzechowski wyróżniony w konkursie „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji”

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE