21 listopada 2017

Dzień Edukacji Ekonomicznej

W Zespole Szkół w Mogilnie już po raz szósty odbył się Dzień Edukacji Ekonomicznej. Tym razem w szkole gościli pracownicy Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy: pan Roman Włodarczyk – kierownik Działu Zarządzania Ryzykiem i Współpracy Międzynarodowej oraz Mariusz Ziarnowski i Anita Kruczkowska-Lassak – starsi specjaliści z Referatu Obsługi Klienta i Komunikacji Zewnętrznej. Wśród zaproszonych gości była również pani Barbara Zielińska – nauczyciel przedmiotów ekonomicznych i wieloletni pracownik Zespołu Szkół w Mogilnie.

 W pierwszej części spotkania uczniowie klas Technikum Ekonomicznego, Technikum Organizacji Reklamy i Liceum Ogólnokształcącego o profilu business English zaprezentowali gościom swoje sukcesy szkolne i pozaszkolne. Następnie wysłuchali wykładów gości. Zostały przedstawione nowe cele, zadania i kompetencje Krajowej Administracji Skarbowej, w tym Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy oraz Urzędu Celno-Skarbowego.  Uczniowie wysłuchali wykładu  na temat „Hazard w Internecie – zagrożenia i niebezpieczeństwo dla młodzieży” oraz po krótkiej przerwie została omówiona problematyka „Podatku VAT – dlaczego jest z jednej strony tak ważny dla budżetu państwa, a z drugiej tak narażony na oszustwa podatkowe?”.

Spotkanie poprowadziły Weronika Wańkowicz i Paula Strzemkowska. Czas między wykładami umilali śpiewem Marysia Pajurska i Mikołaj Nowobilski.

Organizatorami Dnia Edukacji Ekonomicznej byli nauczyciele przedmiotów zawodowych: Halina Wesołowska, Małgorzata Konieczka, Emilia Jankowska-Banaś i Marcin Wietrzykowski.

Dzień Edukacji Ekonomicznej

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE