15 października 2023
3 października 2023 roku w Zespole Szkół w Mogilnie odbyły się uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej.
 
Dyrektor Zespołu Szkół w Mogilnie pan Zbigniew Grzechowski wygłosił okolicznościowe przemówienie, w którym podkreślił, że Dzień Edukacji Narodowej jest ważnym świętem dla wszystkich osób związanych z procesem kształcenia, tj. dla uczniów, ich rodziców, nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji. Odczytał także listy gratulacyjne od Starosty Mogileńskiego pana Tomasza Krzesińskiego oraz od Komendanta Powiatowego PSP w Mogilnie pana Radosława Gałczyńskiego.
 
Dzień Edukacji Narodowej to także czas świętowania jubileuszy zawodowych. W tym roku szkolnym obchodzili je: Piotr Błaszak i Sława Długokęcka – 40-lecie pracy zawodowej, Barbara Błasiak i Wiesław Dudziak – 30-lecie pracy zawodowej oraz Piotr Perzyna, Małgorzata Konieczka, Marek Kwiatkowski i Rafał Wegner – 25-lecie pracy zawodowej. Uczniowie przygotowali dla jubilatów okolicznościowe występy.
Podczas uroczystego apelu pan Zbigniew Grzechowski nagrodził Nagrodą Dyrektora Szkoły nauczycieli wyróżniających się w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Jednocześnie dyrektor poinformował, że Nagrodę Starosty Powiatu Mogileńskiego otrzymali Emilia Jankowska, Róża Górska-Rybakiewicz, Sława Długokęcka i Marcin Wietrzykowski, a Piotr Perzyna został uhonorowany Medalem Komisji Edukacji Narodowej, który jest polskim odznaczeniem resortowym nadawanym za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przez Ministra Edukacji Narodowej.
 
Apel prowadzili Hubert Rybczyński i Jagoda Jarlaczyk z Rady Samorządu Uczniowskiego. W trakcie uroczystości wystąpili Jagoda Kujawa, Amelia Włodarska, Kacper Perzyna, Maja Zielińska, Antonina Wojtczak, Anna Małecka, Borys Furtak, Julia Lorczak.
 
Podczas apelu pożegnano dotychczasowego przewodniczącego RSU Huberta Rybczyńskiego. Podziękowano mu za zaangażowanie i wzorowe pełnienie funkcji. Następnie przedstawiono nowy skład Rady Samorządu Uczniowskiego. Przewodniczącymi RSU zostali Jagoda Jarlaczyk i Borys Furtak.
 
 

 

Dzień Edukacji Narodowej w Zespole Szkół w Mogilnie

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE