26 lutego 2022
Dnia 23 lutego w Zespole Szkół w Mogilnie obchodzono Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją. Celem tej inicjatywy jest upowszechnienie wiedzy na temat depresji i zachęcanie do korzystania z pomocy specjalistów w celu diagnozy i podjęcia leczenia.

Depresja jest chorobą podstępną i wyniszczającą, a współcześnie dotyka wielu młodych ludzi. Solidaryzujemy się z osobami chorymi na depresję, dlatego ten dzień jest dla społeczności szkolnej ważny.
 
Uczniowie Zespołu Szkół w Mogilnie 23 lutego ubrali się w jasne kolory, by zasygnalizować stanowcze NIE dla depresji. Ponadto przygotowali plakaty, które prezentowali na forum szkoły podczas przerw. Można było także zdobyć informacje o depresji w kąciku „Porozmawiaj ze mną”. Dużym zainteresowaniem wśród młodzieży i nauczycieli cieszyły się tzw. dobre myśli, czyli wylosowane karteczki z pozytywnymi, dobrymi słowami, które można była zachować lub podarować innej osobie. Podczas godzin wychowawczych nauczyciele będą dodatkowo omawiać tę tematykę i prezentować profilaktyczny film edukacyjny.

Dziękujemy Panu Dyrektorowi i wszystkim uczniom z naszej szkoły zaangażowanym w akcję za pomoc w jej przygotowaniu i przeprowadzeniu.
Nad przebiegiem akcji czuwała pani psycholog Małgorzata Król i panie pedagog: pani Anna Przybylska, pani Anna Wojtasińska-Tokarczyk i pani Iwona Ciesielska.
DZIEN WALKI Z DEPRESJĄ W ZESPOLE SZKÓŁ W MOGILNIE

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE