Egzamin praktyczny

Egzamin pisemny

Bardzo proszę o zapoznanie się z harmonogramami egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu zawodowego. Indywidualne harmonogramy dostępne będą na stronie dedykowanej dla egzaminów zawodowych System Informatyczny Obsługi Egzaminów Potwierdzających Kwalifikacje w Zawodzie

 

https://epkz.cke.edu.pl/

 

W razie problemów z zalogowaniem się do systemu prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE