14 grudnia 2021
Emilia Grądek Finalistką Ogólnopolskiej Olimpiady
 
Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich
 
 
 
Emilia Grądek uczennica klasy czwartej Technikum Ekonomicznego z Zespołu Szkół w Mogilnie 10 grudnia 2021 roku wzięła udział w finale VII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich.
 
Tegoroczny finał Olimpiady odbył się w Bydgoszczy. Ze względu na pandemię etap centralny rozgrywał się równocześnie w czterech miastach w Polsce. Oprócz Bydgoszczy finały odbywały się w Kutnie, Sosnowcu oraz w Krakowie. Do rywalizacji przystąpiło 66 uczniów. Program Olimpiady obejmował problematykę ogólną, głównie z zakresu przedmiotów ekonomicznych i handlowych oraz zagadnienia związane z tematem wiodącym, który w tym roku brzmiał: „Inflacja a zachowania podmiotów gospodarczych w Polsce”.
 
Zadaniem każdego uczestnika było rozwiązanie testu z dziedziny ekonomii w języku polskim oraz testu w języku angielskim. Dodatkowo każdy uczestnik miał do wykonania przy użyciu programów komputerowych zadanie praktyczne. W wyniku zmagań konkursowych Emilia Grądek potwierdziła swoją ogromną wiedzę z zakresu ekonomii, uzyskując tytuł Finalisty tej Olimpiady. Warto wspomnieć, że uzyskanie tytułu Finalisty zwalnia z części pisemnej egzaminu zawodowego, a uczennica otrzyma 100% punktów z części pisemnej.
 
Emilia przystępując do zmagań konkursowych, miała możliwość sprawdzenia swojej wiedzy, pochwalenia się umiejętnością szybkiego liczenia oraz obsługą programów komputerowych. Z pewnością to nowe doświadczenie przyda się naszej uczennicy w życiu zawodowym – powiedział Marcin Wietrzykowski, opiekun merytoryczny.
Emilia Grądek Finalistką Ogólnopolskiej Olimpiady

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE