SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

Emilia Grądek Finalistką Ogólnopolskiej Olimpiady
Emilia Grądek Finalistką Ogólnopolskiej Olimpiady
 
Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich
 
 
 
Emilia Grądek uczennica klasy czwartej Technikum Ekonomicznego z Zespołu Szkół w Mogilnie 10 grudnia 2021 roku wzięła udział w finale VII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich.
 
Tegoroczny finał Olimpiady odbył się w Bydgoszczy. Ze względu na pandemię etap centralny rozgrywał się równocześnie w czterech miastach w Polsce. Oprócz Bydgoszczy finały odbywały się w Kutnie, Sosnowcu oraz w Krakowie. Do rywalizacji przystąpiło 66 uczniów. Program Olimpiady obejmował problematykę ogólną, głównie z zakresu przedmiotów ekonomicznych i handlowych oraz zagadnienia związane z tematem wiodącym, który w tym roku brzmiał: „Inflacja a zachowania podmiotów gospodarczych w Polsce”.
 
Zadaniem każdego uczestnika było rozwiązanie testu z dziedziny ekonomii w języku polskim oraz testu w języku angielskim. Dodatkowo każdy uczestnik miał do wykonania przy użyciu programów komputerowych zadanie praktyczne. W wyniku zmagań konkursowych Emilia Grądek potwierdziła swoją ogromną wiedzę z zakresu ekonomii, uzyskując tytuł Finalisty tej Olimpiady. Warto wspomnieć, że uzyskanie tytułu Finalisty zwalnia z części pisemnej egzaminu zawodowego, a uczennica otrzyma 100% punktów z części pisemnej.
 
Emilia przystępując do zmagań konkursowych, miała możliwość sprawdzenia swojej wiedzy, pochwalenia się umiejętnością szybkiego liczenia oraz obsługą programów komputerowych. Z pewnością to nowe doświadczenie przyda się naszej uczennicy w życiu zawodowym – powiedział Marcin Wietrzykowski, opiekun merytoryczny.
14 grudnia 2021