07 marca 2023

Weronika Poturalska z klasy II B LO dzięki napisaniu pracy, która została wysoko oceniona zarówno przez komisję szkolną, jak i okręgową, zakwalifikowała się do udziału w II etapie Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Zmagania na tym szczeblu miały miejsce na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

 

11 lutego 2023 r. Weronika przystąpiła do części pisemnej. Pierwsze zadanie polegało na napisaniu w ciągu 240 minut rozprawki na jeden z zaproponowanych przez komisję tematów. Uczennica naszej szkoły zdecydowała się na problematykę teoretycznoliteracką. Tego samego dnia, po krótkiej przerwie, musiała także zmierzyć się z testem językowym. Na rozwiązanie różnych typów zadań dotyczących m.in. składni, słowotwórstwa, poprawności językowej, stylistyki itp. miała 90 minut. Weronika bardzo dobrze poradziła sobie z obiema pracami pisemnymi i przeszła do części ustnej.

 

4 marca 2023 r. stanęła przed komisją złożoną z pracowników Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Mimo że ostatecznie nie zakwalifikowała się do etapu centralnego, to osiągnęła wysoki wynik, godnie reprezentowała naszą szkołę i zyskała cenne doświadczenie.

 

Serdeczne gratulacje i życzenia dalszych sukcesów! Opiekę merytoryczną nad uczennicą sprawowała nauczycielka języka polskiego p. dr Magdalena Karamucka-Marcinkiewicz.

 

Etap okręgowy LIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego z udziałem uczennicy Zespołu Szkół w Mogilnie

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE