02 lutego 2021
ETAP REGIONALNY KONKURSU „POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY”
 
 
 
Kinga Światlak z klasy II TE oraz Bartosz Kaźmierczak z klasy IV TE 21 stycznia 2021 r.  reprezentowali Zespół Szkół w Mogilnie w etapie regionalnym konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pn. „Poznaj swoje prawa w pracy”.
 
Na wstępie (poprzez platformę Microsoft Teams) uczniów i opiekunów powitał Okręgowy Inspektor Pracy pan Zbigniew Studziński, który przypomniał, iż ogólnopolski konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy” jest organizowany przez Państwową Inspekcję Pracy od 2013 roku w szkołach ponadpodstawowych uczestniczących w realizacji programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”. Następnie głos zabrała koordynator programu z ramienia PIP – pani Marta Wiśniewska, która przedstawiła uczestnikom zasady przeprowadzania konkursu w nowej formule on-line.
 
W pierwszej części konkursu uczniowie odpowiadali na 35 pytań konkursowych  w formie testu on-line. Wiedza uczniów była na wysokim poziomie, co sprawiło, że konieczna była dogrywka w formie kolejnego testu pisemnego. Do etapu ustnego zakwalifikowało się ośmioro najlepszych uczestników. Ostatecznie w wyniku zmagań konkursowych Bartosz Kaźmierczak zajął 6. miejsce w województwie kujawsko-pomorskim.
 
Opiekę merytoryczną nad przygotowaniem uczniów do konkursu sprawowali pani Edyta Kończal i pan Marcin Wietrzykowski.
ETAP REGIONALNY KONKURSU „POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY”

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE