18 grudnia 2017

Finał III Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich

Sucha Beskidzka 14 – 15  grudnia  2017

 

Weronika i Karolina Finalistkami Olimpiady!

 

Uczennice klasy czwartej Technikum Ekonomicznego Weronika Jańczak oraz Karolina Kufel 14 i 15 grudnia bieżącego roku uczestniczyły w III finale Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich. 

Tegoroczny finał odbył się w Suchej Beskidzkiej. Do rywalizacji przystąpiło 62 uczniów z blisko 40 szkół z całego kraju. Warto wspomnieć, że w eliminacjach szkolnych tej Olimpiady uczestniczyło około 3000 uczniów ze szkół technicznych. 

Program Olimpiady obejmuje problematykę ogólną, głównie z zakresu przedmiotów ekonomicznych i handlowych oraz zagadnienia związane z tematem wiodącym, który w tym roku brzmi: Bankowość – miejsce i rola w gospodarce rynkowej.

Zadaniem każdego uczestnika było rozwiązanie testu z dziedziny ekonomii w języku polskim oraz testu w języku angielskim. Dodatkowo sprawdzane były również umiejętności posługiwania się  programem komputerowym Excel, w którym uczniowie musieli wykonać zadanie praktyczne.

W wyniku zmagań konkursowych uczennice uzyskały tytuł Finalisty Olimpiady. „Warto wspomnieć, że uzyskanie tytułu Finalisty zwalnia z części pisemnej egzaminu zawodowego, a uczennice otrzymują 100% punktów z części pisemnej” – dodał Marcin Wietrzykowski, opiekun uczennic.

Finał III Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE