12 kwietnia 2023

05.04.2023 r. uczennice Zespołu Szkół w Mogilnie w składzie: Marta Grodzka (IV TE), Martyna Knych (III TE) oraz Anna Wyrwińska (I TE) reprezentowały nasze województwo podczas finału ogólnopolskiej Olimpiady „Warto wiedzieć więcej
o ubezpieczeniach społecznych”, uzyskując znakomite IV miejsce w Polsce.

 

Na wstępie warto wspomnieć, że główną ideą ogólnopolskiej Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” jest kształtowanie przezorności ubezpieczeniowej młodzieży i uczenie solidarności międzypokoleniowej. Udział naszej szkoły w finale poprzedziły zrealizowane podczas zajęć z przedmiotów ekonomicznych LEKCJE Z ZUS. Opiekunami merytorycznymi odpowiedzialnymi za realizację projektu LEKCJE Z ZUS byli: Marcin Wietrzykowski, Małgorzata Konieczka, Edyta Kończal, Magdalena Kopeć-Bernaciak oraz Anna Mozgowiec. W efekcie przeprowadzonych LEKCJI Z ZUS wyłoniono szkolną drużynę, która zwyciężyła etap wojewódzki Olimpiady, a następnie reprezentowała województwo w finale ogólnopolskim.

 

W finale Olimpiady ZUS wzięło udział 20 trzyosobowych zespołów: 16 z nich to zwycięzcy etapów wojewódzkich, z kolei dodatkowe 4 zespoły pochodziły z etapu wojewódzkiego, podczas którego przyznano im tzw. dzikie karty. Warto podkreślić, że łącznie w roku szkolnym 2022/2023 w szranki olimpijskie stanęło 36 tysięcy uczniów z ponad tysiąca szkół w całej Polsce.

 

Finał Olimpiady ZUS składał się z III tur, podczas których uczestnicy musieli rozwiązywać jednakowy test wielokrotnego wyboru z wykorzystaniem elektronicznej aplikacji, udzielając odpowiedzi trafnie i w jak najkrótszym czasie. Uczennice Zespołu Szkół w Mogilnie po bezbłędnym rozwiązaniu zadań z I i II tury awansowały do ostatniej rundy jako jeden z ośmiu zespołów zakwalifikowanych do ścisłego finału. Ostatecznie dziewczęta zajęły zaszczytne – IV miejsce w kraju, co należy uznać za niebywały sukces. Dosłownie ułamki sekund dzieliły reprezentantki Zespołu Szkół w Mogilnie od uzyskania miejsca na podium. Uczennice otrzymały tytuł finalistek Olimpiady ZUS, zdobywając przy tym indeksy do renomowanych uczelni ekonomicznych w całej Polsce. Ponadto uzyskanie tytułu finalisty Olimpiady pozwala uzyskać zwolnienie z egzaminu zawodowego m.in. w zawodzie TECHNIK EKONOMISTA.

 

W czasie finału w Centrali ZUS w Warszawie Barbara Socha, podsekretarz stanu
w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, podkreśliła wagę projektów edukacyjnych takich jak olimpiada ubezpieczeniowa. Na kluczową rolę edukacji w powodzeniu modernizacji państwa zwróciła też uwagę gospodyni finału olimpiady, prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

 

- Olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” jest kamieniem milowym wiedzy ekonomicznej. Możemy oczekiwać, że ci młodzi ludzie, którzy biorą udział w olimpiadzie ubezpieczeniowej, a zwłaszcza ci, którzy są jej finalistami, będą w niedalekiej przyszłości uczestniczyć w dyskursie publicznym na temat ekonomii, gospodarki, finansów publicznych. I staną po stronie faktów i konkretów, a nie tego, co się komuś wydaje na temat składek, emerytur czy zasiłków – stwierdziła prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska.

 

Uznanie dla młodzieży biorącej udział w organizowanej przez ZUS olimpiadzie ubezpieczeniowej wyraził także minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, od którego list przeczytał dyrektor generalny MEiN Sławomir Adamiec.

 

Uczennicom podczas pobytu w Warszawie towarzyszyła nauczycielka pani Edyta Kończal, a także koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji z Oddziału Okręgowego ZUS w Bydgoszczy pani Joanna Karsznia.

 

 

Szczegółowa relacja: https://www.zus.pl/-/m%C5%82odzie%C5%BC-z-trzebini-najlepsza-z-ubezpiecze%C5%84-spo%C5%82ecznych?redirect=%2Fbaza-wiedzy%2Fedukacja%2Faktulanosci

 

 

 

FINAŁ OLIMPIADY ZUS 2022/2023

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE