06 czerwca 2017

Dnia 3 czerwca 2017 roku w Toruniu odbył się finał Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego organizowanego przez Instytut Tertio Milennio. Jest to największy w Polsce konkurs dotyczący wiedzy o życiu i nauczaniu św.Jana Pawła II. Tegoroczny konkurs odbył się pod hasłem: Patriotyzm Karola Wojtyły 1920-2005 i składał się on z czterech etapów:

- quizu on-line składającego się z 20 pytań,

- testu on-line,

- napisanie eseju na jeden spośród kilku tematów dotyczących nauczania Jana Pawła II,

- ustna obrona eseju.

W tym roku z Zespołu Szkół w Mogilnie wzięło udział 20 osób, z czego aż 13 osób zakwalifikowało się do etapu napisania eseju. Do ścisłego finału zakwalifikowały się 4 uczennice, które napisały esej na następujące tematy: Czym według Jana Pawła II  jest patriotyzm i w czym Twoim zdaniem  najbardziej przejawiał się on w działaniu Papieża z Polski? oraz Jakie najważniejsze wskazania dla Rodaków skierował Jan Paweł II w katechezach na temat Dekalogu, wygłoszonych podczas swej pielgrzymki do Polski w 1991 roku?. Po obronie eseju przed czteroosobową komisją dziewczęta zajęły następujące miejsca:

II miejsce ex aequo  Paulina Lorczak i Oliwia Sobiesiak (II a LO),

III miejsce  Weronika Wańkowicz (III TE)

IV miejsce  Karolina Kufel (III TE).

Opiekunem podczas zmagań była Magdalena Kopeć-Bernaciak. Dziewczętom gratulujemy sukcesu.

 

finał Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE