SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

Gala podsumowująca program „Kultura bezpieczeństwa”

Gala podsumowująca program „Kultura bezpieczeństwa”

 

9 listopada 2022 roku w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczysta gala podsumowująca konkursy i programy prewencyjne realizowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy.

 

Gości powitał p.o. Okręgowego Inspektora Pracy pan Andrzej Bugalski. Następnie odczytał listy okolicznościowe zaproszonych gości, którzy nie mogli przybyć na uroczystość: Głównego Inspektora Pracy pani Katarzyny Łażewskiej-Hrycko oraz Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego pana Piotra Całbeckiego.

 

W dalszej części spotkania uhonorowano 95 nauczycieli z 27 placówek województwa kujawsko-pomorskiego, którzy realizowali założenia programu „Kultura bezpieczeństwa” w roku szkolnym 2021/2022. Wśród wyróżnionego grona znaleźli się również nauczyciele Zespołu Szkół w Mogilnie: pani Małgorzata Konieczka, pani Edyta Kończal, pani Karolina Przybylska, pani Anna Mozgowiec, pan Marcin Buzała, pan Marek Kwiatkowski oraz pan Marcin Wietrzykowski. Podziękowanie za realizację programu „Kultura bezpieczeństwa” otrzymał Dyrektor Zespołu Szkół w Mogilnie pan Zbigniew Grzechowski.

 

Celem tego programu jest edukacja młodzieży, która za chwilę wkroczy na rynek pracy. Zagadnienia związane z prawem pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, które poruszane są na zajęciach w ramach programu, młodzież z pewnością wykorzysta w późniejszym życiu zawodowym.

 

 

 

15 listopada 2022