SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

Humaniści na start
Humaniści na start
 
W ramach stypendium  „Humaniści na start!” o wsparcie mogli ubiegać się uczniowie dwóch ostatnich klas szkół podstawowych i liceów, którzy uzyskali dobre oceny w zakresie nauk humanistycznych oraz osiągnęli sukcesy w konkursach przedmiotowych i olimpiadach. Celem programu stypendialnego jest poprawa warunków rozwoju najzdolniejszych uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, zapewnienie im wysokiego standardu zindywidualizowanego nauczania oraz zwiększenie jakości kształcenia i motywacji uczniów.
 
W ramach tegorocznego projektu stypendium otrzymało 400 uczniów z regionu. Wśród stypendystów jest 65 uczniów szkół podstawowych oraz 335 licealistów. Z powiatu mogileńskiego wsparcie otrzyma troje uczniów. Do tego grona należą uczniowie Zespołu Szkół w Mogilnie to jest Maja Wiśniewska, Julia Kwiatkowska oraz Jędrzej Wolski.

 

14 grudnia 2021