14 grudnia 2021
Humaniści na start
 
W ramach stypendium  „Humaniści na start!” o wsparcie mogli ubiegać się uczniowie dwóch ostatnich klas szkół podstawowych i liceów, którzy uzyskali dobre oceny w zakresie nauk humanistycznych oraz osiągnęli sukcesy w konkursach przedmiotowych i olimpiadach. Celem programu stypendialnego jest poprawa warunków rozwoju najzdolniejszych uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, zapewnienie im wysokiego standardu zindywidualizowanego nauczania oraz zwiększenie jakości kształcenia i motywacji uczniów.
 
W ramach tegorocznego projektu stypendium otrzymało 400 uczniów z regionu. Wśród stypendystów jest 65 uczniów szkół podstawowych oraz 335 licealistów. Z powiatu mogileńskiego wsparcie otrzyma troje uczniów. Do tego grona należą uczniowie Zespołu Szkół w Mogilnie to jest Maja Wiśniewska, Julia Kwiatkowska oraz Jędrzej Wolski.

 

Humaniści na start

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE