24 maja 2022
Ile wiemy o pieniądzu?
 
23 maja 2022 roku w Zespole Szkół w Mogilnie przeprowadzono II edycję szkolnego konkurs pt.: „Ile wiemy o pieniądzu”. Współorganizatorem tego wydarzenia był Narodowy Bank Polski oddział w Bydgoszczy. Celem konkursu było rozbudzanie zainteresowań wiedzą z dziedziny ekonomii, w szczególności poszerzanie wiedzy o pieniądzu oraz uświadomienie uczniom znaczenia pieniądza w życiu gospodarczym i społecznym.
 
Zadaniem uczniów biorących udział w konkursie było rozwiązanie testu jednokrotnego wyboru składającego się z trzydziestu pytań dotyczących historii pieniądza, jego cech i funkcji, a także funkcjonowania Narodowego Banku Polskiego.
 
Komisji konkursowa w składzie Anna Hybiak – przedstawiciel NBP Oddział
w Bydgoszczy, koordynatorzy merytoryczni: Małgorzata Konieczka, Edyta Kończal, Magdalena Kopeć-Bernaciak, Anna Mozgowiec, Marcin Wietrzykowski, nauczyciele przedmiotów ekonomicznych, po zmaganiach konkursowych ustaliła wyniki konkursu.
Pierwsze miejsce zajął Emil Wojtal z klasy III TBD, drugie miejsce zajął Igor Kawka z klasy II a LO, a trzecie miejsce zajął Bartosz Nowak, z klasy III TER.
 
Komisja konkursowa przyznała również trzy wyróżnienia dla Wiktorii Zbieranek z klasy III TER, Bartosza Sidorowicza z klasy 3 TBD oraz Oskara Wojtylaka z klasy II a LO.
Zwycięzcy konkursu oprócz nagród rzeczowych otrzymali także kolekcjonerskie srebrne monety z wizerunkiem polskiego ekonomisty Władysława Grabskiego, ufundowane przez Narodowy Bank Polski.
 
W podsumowaniu Konkursu uczestniczył dyrektor Powiatowego Centrum Oświatowego pan Mariusz Pisuła, który wraz z dyrektorem szkoły panem Zbigniewem Grzechowskim oraz przedstawicielką NBP panią Anną Hybiak uhonorowali zwycięzców Konkursu.

 

Ile wiemy o pieniądzu?

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE