31 stycznia 2018

Jego pasją jest historia

 

„Moją pasją jest historia” – mówi Michał Narożniak, uczeń klasy III d LO i nie są to tylko słowa. Michał już od klasy drugiej bierze aktywny udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Historycznej i co roku odnosi wielki sukces.

W tym roku szkolnym przystąpił do pierwszego etapu poprzez napisanie pracy na temat  „Polska a państwo krzyżackie w Prusach w XIII-XV w.”. Podczas etapu okręgowego jako specjalizację wybrał epokę nowożytną. W pierwszej części napisał pracę pt.: „Polska a Prusy w XVI-XVIII w. Ocena wzajemnych relacji”, za którą otrzymał ocenę bardzo dobrą. Taki sam wynik uzyskał w części ustnej, zdobywając łącznie 90 punktów na 100.

Obecnie znajduje się w gronie uczniów wytypowanych do etapu centralnego z województwa kujawsko-pomorskiego. Warto dodać, że taki sam wynik uzyskał już w ubiegłym roku jako uczeń klasy drugiej.

Opiekunem Michała w olimpijskich zmaganiach jest nauczycielka historii pani Renata Lepsza.

 

Jego pasją jest historia

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE