12 kwietnia 2022

Joanna Kobielska uczennica klasy 2 a LO reprezentowała Zespół Szkół w Mogilnie podczas centralnego etapu LII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, który odbywał się w dniach 7-9 kwietnia br. W wyniku konkursowych zmagań Asia zdobyła tytuł finalisty LII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

 

Etap centralny olimpiady składa się z dwóch części. Najpierw uczestnicy zarekomendowani przez Komitety Okręgowe, a decyzją Komitetu Głównego Olimpiady zakwalifikowani do finału, 7 kwietnia przystąpili do trwającej trzysta minut części pisemnej.

 

Uczennica napisała rozprawkę, do stworzenia której miał zainspirować cytat z Tajnego dziennika Mirona Białoszewskiego. Praca finałowa dotyczyła tego, jak zapisać/opisać szczęście. Asia omówiła na wybranych przykładach sposoby ukazywania tego doświadczenia, biorąc pod uwagę kwestie językowe i gatunkowe oraz odwołując się do literatury dawnej i współczesnej. Praca pisemna była oceniana przez dwóch jurorów, którzy brali pod uwagę takie kryteria jak: samodzielność w formułowaniu tez i sądów, poprawność rzeczowa, znajomość i pogłębiona interpretacja omawianych zjawisk literackich, umiejętność problematyzowania przytoczonych faktów oraz sprawność kompozycyjna i poprawność językowa.

 

Dzięki dobrze napisanej pracy Joanna zakwalifikowała się do drugiej części etapu finałowego, znajdując się tym samym w gronie uczniów posiadających największą w kraju wiedzę z zakresu literatury i języka polskiego. Zgodnie z wytycznymi przygotowała do rozmowy dwa tematy, jeden literacki: Mickiewicz – twórca polskiej ballady romantycznej, a drugi językowy: Fonetyka i fonologia języka polskiego – podstawowe zagadnienia. Komisję tworzyli: prof. dr hab. Bartłomiej Szleszyński, prof. dr hab. Marek Stanisz, prof. dr hab. Beata Obsulewicz, dr Małgorzata Burta i prof. dr hab. Dorota Zdunkiewicz. Rozmowa dotyczyła zagadnień zawartych w dyspozycjach oraz bibliografii załączonych do wybranych przez Asię tematów. Uczeń na tym etapie powinien wykazać się pogłębioną wiedzą o zagadnieniach historycznoliterackich i językoznawczych, znacznie wykraczającą poza program szkoły ponadpodstawowej, a opartą na samodzielnej lekturze i własnych wnioskach uczestnika Olimpiady.

 

Niezmiernie cieszy fakt, że Asia zdobyła tytuł finalisty LII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Tym samym już jako uczennica 2 klasy liceum ogólnokształcącego jest zwolniona z egzaminu maturalnego z języka polskiego: otrzyma 100% z poziomu podstawowego, poziomu rozszerzonego i z egzaminu ustnego. Ponadto tytuł finalisty LII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego jest honorowany na różnych kierunkach studiów na prestiżowych uczelniach w całym kraju. Uczniowie posiadający tytuł finalisty mogą liczyć na tzw. wolny wstęp na wybrane studia.

 

Uczennica przygotowywała się do olimpijskich zmagań pod kierunkiem pani Kingi Gąski, nauczycielki języka polskiego z Zespołu Szkół w Mogilnie.

 

Joanna Kobielska finalistką LII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE