08 kwietnia 2024

Joanna Kobielska uczennica kl. IV a LO z Zespołu Szkół w Mogilnie w dniach 5-6 kwietnia br. wzięła udział w etapie centralnym XXXVI Olimpiady Filozoficznej i eliminacjach do Międzynarodowej Olimpiady Filozoficznej. W wyniku olimpijskich zmagań zdolna humanista otrzymała tytuł finalisty XXXVI Olimpiady Filozoficznej. Asia tym samym jest zwolniona z egzaminu maturalnego z filozofii, z którego otrzymuje 100%.

 

Zawody centralne mają charakter egzaminu ustnego, który składa się z dwóch części. Pierwsza to obrona pracy pisemnej z etapu szkolnego oraz udzielenie odpowiedzi na pytania komisji. Druga to analiza tekstu filozoficznego i odpowiedź na zadane w trakcie eliminacji pytania.

 

Przewodniczącym komisji, w której odpowiadała Asia, był dr hab. prof. Krzysztof Łapiński, a członkami mgr Antoni Juszkiewicz i pan Franciszek Kittel. Uczennica zreferowała najważniejsze kwestie, które poruszyła w rozprawie napisanej podczas pierwszego etapu zawodów. Jej temat to: „Wiedza a człowiek, czyli jaki jest cel uprawiania filozofii”. Podczas wypowiedzi oceniano: przedstawienie zasadniczej tezy pracy, przedstawienie argumentów na jej uzasadnienie wraz z odwołaniem się do literatury źródłowej, zlokalizowanie własnego stanowiska w obrębie dyskusji związanej z daną problematyką. Następnie oceniano obronę własnego stanowiska przed komisją.

 

Druga część egzaminu polega na analizie krótkiego fragmentu tekstu filozoficznego i odpowiedzi na pytania komisji. Asia otrzymała do analizy fragment rozważań filozoficznych Fryderyka Nietzschego. Ocenie podlegało: rozpoznanie i wskazanie głównego zagadnienia problemowego zawartego w tekście, rozpoznanie i wskazanie występujących w nim pojęć filozoficznych, powiązanie tez zawartych w analizowanym tekście, odniesienie (porównawcze) zagadnień poruszanych w tekście do innych koncepcji i problemów filozoficznych oraz wykorzystanie tez zawartych w tekście do rozpoznania i analizy współczesnych problemów.

 

Joanna wzięła także udział w eliminacjach do Międzynarodowej Olimpiady Filozoficznej. Jest ona przeznaczona dla krajowych laureatów i finalistów XXXVI Olimpiady Filozoficznej, którzy biegle władają językiem angielskim. Zadanie konkursowe polegało na napisaniu eseju filozoficznego w języku angielskim. Przy ocenie będą uwzględniane następujące kryteria: interpretacja i filozoficzne ujęcie tematu, moc perswazyjna argumentów, spójność, oryginalność i poprawność językowa.

 

W wyniku olimpijskich zmagań Joanna Kobielska otrzymała tytuł finalisty XXXVI Olimpiady Filozoficznej. To prestiżowe osiągnięcie, które uprawnia do zwolnienia z egzaminu maturalnego z filozofii – uczeń otrzymuje z niego 100%. Ponadto finaliści olimpiad przedmiotowych mogą cieszyć się wieloma przywilejami, w tym tzw. wstępem wolnym na wybrane kierunki studiów. Warto dodać, że Asia jest podwójną finalistką. W roku szkolnym 2021/2022 została finalistką LII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego i tym samym jest zwolniona z egzaminu maturalnego z języka polskiego: zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym oraz z części ustnej egzaminu otrzymuje 100%. Opiekę merytoryczną nad przygotowaniami uczennicy przez te lata pełniła pani Kinga Gąska.

 

Joanna Kobielska finalistką XXXVI Olimpiady Filozoficznej

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE