14 marca 2022
Uczennica Zespołu Szkół w Mogilnie Joanna Kobielska z kl. II a LO zakwalifikowała się do zawodów III stopnia LII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Uczennica będzie reprezentować Zespół Szkół w Mogilnie na szczeblu ogólnopolskim olimpijskich zmagań.
 
Pierwszy, szkolny etap Olimpiady Literatury i Języka Polskiego polegał na przygotowaniu pracy, która w wyczerpujący i oryginalny sposób omówi wybrane przez ucznia zagadnienie. Joanna Kobielska wybrała temat nr 1: Średniowiecze – „wieki ciemne” czy czas metafizycznej refleksji nad światem i człowiekiem? i poddała analizie wybrane zagadnienia, by udowodnić, że omawiana epoka jest czasem metafizycznej refleksji nad światem i człowiekiem.
 
Rozprawkę cechowała przemyślana struktura oraz oryginalne ujęcie tematu, wzbogacone o tło kulturowe i społeczno-obyczajowe. Uczennica zauważyła, że średniowiecze jest oceniane dość powierzchownie i krzywdząco. Odniosła się do tzw. czarnej legendy i wytłumaczyła, z czego, jej zdaniem, wynika takie postrzeganie wieków średnich. Typowe dla tych czasów pojęcia (teocentryzm, dualizm) oraz motywy (deesis, stabat mater dolorosa, danse macabre) uczyniła punktem wyjścia do swoich rozważań. Odwołała się do sztandarowych tekstów kojarzonych z epoką, ale analizę i interpretację poszerzyła o opinie badaczy i własne wnioski, co stanowi niewątpliwy atut tej pracy.
 
Uczennica 12 lutego przystąpiła do okręgowego etapu LII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Zadanie konkursowe polegało na napisaniu pracy literackiej na wybrany temat i rozwiązaniu testu językowego z elementami analizy utworu poetyckiego. Joanna pisała pracę na temat Czy literatura dawna odpowiada na pytania współczesnego czytelnika: światopoglądowe, moralne, egzystencjalne lub jeszcze inne? Rozważ to zagadnienie na przykładzie wybranych utworów literackich sprzed XIX wieku. Ze względu na stan pandemii w Polsce – regulamin tegorocznej olimpiady pozwalał na przeprowadzenie zawodów okręgowych w formie online. Joasia pomyślnie przeszła pisemny etap okręgowy i zakwalifikowała się do części ustnej tych zawodów.
 
Drugi, ustny etap zawodów okręgowych odbywał się 5 marca. Uczennica brała udział w rozmowie z trzyosobową komisją, w skład której weszli: dr hab. Aleksandra Norkowska, prof. dr hab. Magdalena Czachorowska i prof. dr hab. Wojciech Tomasik. Asia odpowiadała na pytania związane z tematem i zawartością pracy pisanej podczas etapu szkolnego. Musiała wykazać się doskonałą znajomością literatury podmiotu i przedmiotu, kontekstów historycznoliterackich i zagadnień językowych oraz wiedzą ogólną z zakresu języka polskiego oraz umiejętnościami polonistycznymi. Uczennica pomyślnie przeszła ten etap. Komitet okręgowy rekomendował Joannę do etapu ogólnopolskiego, a 10 marca Komitet Główny OLiJP po zebraniu wyników z wszystkich okręgów stworzył ogólnopolską listę uczniów zakwalifikowanych do zawodów III stopnia. Niezmiernie cieszy fakt, że w tym gronie znalazła się uczennica 2 klasy Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół w Mogilnie.
 
Teraz Joanna przygotowuje się do finału, który odbędzie się w dniach 7-9 kwietnia br. Opiekę merytoryczną nad uczennicą sprawuje nauczycielka języka polskiego pani Kinga Gąska.

 

Joanna Kobielska w finale LII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE