28 października 2021
Kampania społeczna „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie”
 
 
 
Uczniowie Zespołu Szkół w Mogilnie już kolejny rok włączają się w kampanię społeczną „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!”.  Organizowana jest ona z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy oraz Stowarzyszenie Visus Supremus przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Bydgoszczy.
 
Celem przedsięwzięcia jest podejmowanie działań w zakresie upowszechniania informacji dotyczących funkcjonowania osób z dysfunkcją wzroku.
 
W piątek 22.10.2021r. młodzież z klas 3 d LO, 2 b LO, I d LO uczestniczyła w spotkaniu z panem Michałem Pikulskim osobą słabowidzącą. Pan Michał podzielił się z uczniami swoimi życiowymi doświadczeniami związanymi z codziennym funkcjonowaniem osoby z dysfunkcją wzroku. Młodzież miedzy innymi dowiedziała się, jak urządzenie mieszkania i różnego rodzaju specjalnie zaprojektowane przedmioty pomagają osobom niewidomym na co dzień, jakie możliwości zatrudnienia mają osoby niepełnosprawne i jak telefon komórkowy, aplikacje oraz programy komputerowe ułatwiają bycie samodzielnym i niezależnym od innych. Dzięki temu spotkaniu uczniowie wiedzą już, w jaki sposób pomagać osobie niewidomej np. jak ją zaprowadzić w odpowiednie miejsce. Młodzież zadawała wiele pytań, na które pan Michał cierpliwie odpowiadał, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Podzielił się także osobistymi przeżyciami i emocjami związanymi z traktowaniem osób z dysfunkcją wzroku.
 
Spotkanie to było dla uczniów Zespołu Szkół w Mogilnie pouczającym doświadczeniem i okazją do zdobycia wiedzy na temat życia osób z niepełnosprawnością wzroku. Przyczyni się to do zrozumienia ich sytuacji, udzielania właściwej pomocy, zauważenia problemów oraz kształtowania postaw społecznych opartych na tolerancji i empatii.

 

Kampania społeczna „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie”

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE