SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

Kampania społeczna „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie”
Kampania społeczna „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie”
 
 
 
Uczniowie Zespołu Szkół w Mogilnie już kolejny rok włączają się w kampanię społeczną „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!”.  Organizowana jest ona z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy oraz Stowarzyszenie Visus Supremus przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Bydgoszczy.
 
Celem przedsięwzięcia jest podejmowanie działań w zakresie upowszechniania informacji dotyczących funkcjonowania osób z dysfunkcją wzroku.
 
W piątek 22.10.2021r. młodzież z klas 3 d LO, 2 b LO, I d LO uczestniczyła w spotkaniu z panem Michałem Pikulskim osobą słabowidzącą. Pan Michał podzielił się z uczniami swoimi życiowymi doświadczeniami związanymi z codziennym funkcjonowaniem osoby z dysfunkcją wzroku. Młodzież miedzy innymi dowiedziała się, jak urządzenie mieszkania i różnego rodzaju specjalnie zaprojektowane przedmioty pomagają osobom niewidomym na co dzień, jakie możliwości zatrudnienia mają osoby niepełnosprawne i jak telefon komórkowy, aplikacje oraz programy komputerowe ułatwiają bycie samodzielnym i niezależnym od innych. Dzięki temu spotkaniu uczniowie wiedzą już, w jaki sposób pomagać osobie niewidomej np. jak ją zaprowadzić w odpowiednie miejsce. Młodzież zadawała wiele pytań, na które pan Michał cierpliwie odpowiadał, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Podzielił się także osobistymi przeżyciami i emocjami związanymi z traktowaniem osób z dysfunkcją wzroku.
 
Spotkanie to było dla uczniów Zespołu Szkół w Mogilnie pouczającym doświadczeniem i okazją do zdobycia wiedzy na temat życia osób z niepełnosprawnością wzroku. Przyczyni się to do zrozumienia ich sytuacji, udzielania właściwej pomocy, zauważenia problemów oraz kształtowania postaw społecznych opartych na tolerancji i empatii.

 

28 października 2021