19 kwietnia 2018

Karolina Kufel ekspertką z prawa pracy

 

Karolina Kufel, uczennica Technikum Ekonomicznego z Zespołu Szkół w Mogilnie, została Finalistką konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”.

 

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski spotkali się 18 kwietnia 2018 roku w Warszawie, w Centrum Nauki Kopernik, aby sprawdzić swoją wiedzę z zakresu prawa pracy i BHP w piątej edycji konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”.  

 Jest on organizowany w szkołach ponadgimnazjalnych, które uczestniczą w programie edukacyjnym „Kultura bezpieczeństwa”  realizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy. Konkurs ma na celu promowanie wśród młodych ludzi idei bezpieczeństwa pracy oraz poszerzanie ich wiedzy z zakresu prawnej ochrony pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy. Przygotowywanie się do współzawodnictwa ułatwi uczniom świadome poruszanie się po rynku pracy, na który niedługo sami wkroczą.

Karolina, uczestnicząc w etapie centralnym, uzyskała tytuł Finalisty konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”. Uroczystego wręczenia tego tytułu dokonała pani Elżbieta Bojanowska – wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Uczennica do konkursu przygotowywała się pod okiem pana Marcina Wietrzykowskiego, a opiekę podczas etapu centralnego sprawowała pani Małgorzata Konieczka – nauczyciel przedmiotów zawodowych.

 

Karolina Kufel ekspertką z prawa pracy

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE