03 marca 2024

1 marca 2024 roku w Zespole Szkół w Mogilnie po raz drugi odbyły się Szkolne Targi Pracy. Przedsięwzięcie to miało na celu przybliżyć uczniom kończących klas Liceum Ogólnokształcącego, Technikum oraz Branżowej Szkoły I Stopnia oferty pracy oraz możliwości rozwoju w lokalnych firmach, instytucjach czy służbie mundurowej.

 

Podczas targów gościliśmy Starostę Mogileńskiego Pana Tomasza Krzesińskiego oraz Wicestarostę Pana Jerzego Łaganowskiego. Oficjalnego otwarcia Targów dokonał wraz ze Starostą Mogileńskim Dyrektor Zespołu Szkół w Mogilnie Pan Zbigniew Grzechowski.

 

Już niebawem nasi uczniowie będą podejmować decyzje dotyczące przyszłej pracy zawodowej. Spotkania z pracodawcami miały pomóc w tym, aby były to wybory przemyślane, zgodne z ich wiedzą, zdolnościami czy marzeniami.

 

W Szkolnych Targach Pracy „Mój start w przyszłość” uczestniczyli przedstawiciele następujących firm, instytucji i służb: firmy Zbych-Pol & Mobet, przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno sp. z.o.o., firmy Chemirol sp. z o.o., przedsiębiorstwa FreeVolt, przedsiębiorstwa Sanplast SA, Banku Spółdzielczego w Gnieźnie Oddział w Mogilnie, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, przedsiębiorstwa Inodrog sp. z o.o., przedsiębiorstwa Budimex SA, przedsiębiorstwa STRABAG sp. z o.o., przedsiębiorstwa Białobrzycki Dariusz, firmy budowlano-remontowo-drogowej, Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej – Służba Więzienna w Inowrocławiu, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie, Powiatowej Komendy Policji w Mogilnie.

 

 

Kolejna edycja Szkolnych Targów Pracy „Mój start w przyszłość”

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE