12 grudnia 2022

9 grudnia na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu odbyła się konferencja naukowa, w której wzięli udział przedstawiciele Zespołu Szkół w Mogilnie. Tematem wywoławczym spotkania były media uczniowskie. Prelekcje, warsztaty, panele dyskusyjne i szkolny okrągły stół pozwoliły uczestnikom konferencji poszerzyć wiedzę na temat dziennikarstwa i wypracować pewne rozwiązania, które zostaną opublikowane w pokonferencyjnej broszurze. Wydarzenie było okazją do wymiany myśli oraz szerzenia dobrych praktyk.

 

W konferencji wzięły udział Julia Szeszycka z kl. 1 b LO oraz Alicja Perlicka i Joanna Kobielska z kl. 3 a LO pod opieką pani Kingi Gąski. Po otworzeniu konferencji uczniowie udali się na wybrane wcześniej warsztaty, natomiast nauczyciele uczestniczyli w sesji plenarnej, podczas której wysłuchali prelekcji: dr hab. Barbary Sobczak, prof. UAM pt.: Tekst w mediach uczniowskich jako zadanie retoryczne, dr hab. Moniki Grzelki pt.: Pytania w wywiadzie oraz Patryka Zakrzewskiego pt.: Fact-checking – jak wspólnie z uczniami budować odporność przeciwko dezinformacji.

 

Następnie uczniowie i nauczyciele uczestniczyli w panelach dyskusyjnych, których hasłem wywoławczym były Standardy i dobre praktyki mediów uczniowskich. Efekty pracy zostały zaprezentowane w ostatniej części konferencji podczas tzw. szkolnego okrągłego stołu. Wystąpiła w niej Joanna Kobielska – uczennica Zespołu Szkół w Mogilnie, a Julia i Alicja brały aktywny udział w dyskusjach i głosowaniach.

 

Konferencję zorganizowali Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM oraz Zakład Retoryki, Pragmalingwistyki i Dziennikarstwa z Instytutu Filologii Polskiej UAM.

 

Każda z uczennic Zespołu Szkół w Mogilnie brała udział w innych warsztatach: Julia w warsztacie dotyczącym social media, Asia w warsztacie reporterskim, natomiast Alicja – w warsztacie radiowym. Następnie wraz z uczniami innych szkół pracowały nad różnymi zagadnieniami podczas panelu dyskusyjnego.

 

Co sądzą o konferencji? Zapraszamy do zapoznania się z krótkimi relacjami napisanymi przez uczennice Zespołu Szkół w Mogilnie.

 

 

 

Julia Szeszycka kl. 1 b LO

 

Na warsztatach dotyczących social mediów omawialiśmy, jak dobrze tworzyć media uczniowskie. Prowadzący warsztaty przedstawił prezentację dotyczącą tego zagadnienia, a każdy z uczestników mógł w każdej chwili dodać coś od siebie, bazując na swoich doświadczeniach oraz podzielić się własnymi opiniami, a także pomysłami. Znalazł się również czas, aby wszyscy ochotnicy mogli pokazać Instagram, TikToki i inne media swoich szkół oraz podzielić się doświadczeniem w tym temacie. Przeprowadzona została także debata dotycząca odbiorców omawianych mediów społecznościowych oraz ich oczekiwań względem danej platformy.

 

 

 

Joanna Kobielska kl. 3 a LO

 

Na specjalizacji reporterskiej studentki filologii polskiej pokazały nam, jak w ogóle pisać reportaże. Obejrzeliśmy różne dziennikarskie programy i ocenialiśmy kolejno ich aspekty. Szczególnie zwracaliśmy uwagę na zachowywanie obiektywizmu i przepytanie ludzi, których opinia jest niezbędna w danym temacie. Mieliśmy także okazję odegrać sceny prowadzenia wywiadu ze zwykłymi ludźmi i udowadniania tym rzetelności materiału. To było świetne przeżycie. Wspaniałe były zarówno osoby, które nas poprowadziły, jak i uczniowie, z którymi współpracowałam w grupie!

 

 

 

Alicja Perlicka kl. 3 a LO

 

Podczas pierwszych warsztatów byłam w grupie radiowej. Każdy z uczestników po krótce opowiedział o swoich dotychczasowych doświadczeniach dziennikarskich. Naszym zadaniem było napisanie i nagranie początku audycji. Poszło nam to dość sprawnie. Prowadzący zajęcia dali nam kilka przydatnych wskazówek dotyczących stylu pisania, mówienia i rozgrzewki głosowej. Drugie warsztaty dotyczyły siły słowa w szeroko pojętym dziennikarstwie. Prowadziliśmy w grupie dyskusje i zapisywaliśmy wnioski, które w późniejszym czasie musieliśmy przedstawić. Całokształt bardzo mi się podobał, wyciągnęłam z całego dnia wiele wniosków i otrzymałam ogrom podpowiedzi – sądzę że wykorzystam je w życiu codziennym.

 

 

Konferencja „Szkoła XXI wieku – media uczniowskie”

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE