18 kwietnia 2018

Konferencja podsumowująca projekt ,,Ekonomiści – profesjonaliści”

 

 

13 kwietnia 2018 roku w Zespole Szkół w Mogilnie odbyła się konferencja podsumowująca mobilności edukacyjne uczniów klasy IV Technikum Ekonomicznego w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na zasadach Programu Erasmus+.

Rozpoczęło ją powitanie przez dyrektora placówki, Zbigniewa Grzechowskiego zaproszonych gości, m.in. władz Powiatu Mogileńskiego: wicestarosty Krzysztofa Szarzyńskiego, skarbnika Kariny Kostyry, Naczelnika Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzeja Konieczki, kadry kierowniczej szkoły, zespołu projektowego, uczniów oraz ich rodziców.

Uroczystość prowadziła Inez Nguyen Ngoc z klasy III e Liceum Ogólnokształcącego, która z ogromnym sukcesem zdała egzamin TestDaF i tym samym potwierdziła swoją doskonałą znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Został on przeprowadzony w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, będącym jednym z licencjonowanych centrów egzaminacyjnych w Polsce i oceniony przez Instytut TestDaF w Hagen w Niemczech. Zdolna uczennica uzyskała świadectwo honorowane przez wszystkie uczelnie niemieckie.

Jedną z ważniejszych części konferencji był, wygłoszony przez autora oraz koordynatora projektu, Pawła Zbytniewskiego,  referat pt.: ,,Językowe i pozajęzykowe aspekty projektu Ekonomiści – profesjonaliści” Prelegent omówił w nim cele, tematykę, zadania partnera, główne działania (mobilności), certyfikację oraz ewaluację. Swoją prezentację wzbogacił fotorelacją z pobytu w Niemczech.

Następnie dyrektor Zespołu Szkół w Mogilnie wręczył uczestnikom projektu: Natalii GałgańskiejMarcie GórnejWeronice JanowskiejKonradowi KopinskiemuAgacie KotlarzMarcie KuchcieWojciechowi KwapichowiNatalii SulińskiejMateuszowi Szczesnemu oraz Marcie Wahl zaświadczenia, certyfikaty, wydane przez instytucję przyjmujacą – VITALIS ze Schkeuditz, pracodawcę – firmę Projekt Korekt z Lipska, a także dokument ECVET, szczegółowo opisujący osiągnięcia stażystów, wystawiany przez szkołę, w porozumieniu z zagranicznym partnerem.

Po wręczeniu dokumentów Marta Wahl zrelacjonowała pobyt w Niemczech oraz zachęciła do realizacji kolejnych projektów mobilności edukacyjnych. Na zakończenie Inez Nguyen Ngoc wykonała utwory w języku niemieckim i angielskim. Zaśpiewała ,,Nie vergessen” zespołu Glasperlenspiel oraz ,,Runnin’ (Lose It All)” amerykańskiej wokalistki Beyoncé.

Warto dodać, że uczestnicy konferencji na specjalnie przygotowanym stoisku mieli możliwość zapoznania się z opracowaniami dotyczącymi m.in. systemu ECVET, dokumentu Europass-Mobilność, katalogami, przewodnikami na temat Programu Erasmus+, Fundacji Systemu Rozwoju Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+ w Warszawie, materiałami autentycznymi przywiezionymi z Niemiec (m. in. przewodnikami po Berlinie, Dreźnie, Lipsku).

– Bez wątpienia możemy mówić o ogromnych sukcesach, jakie odnoszą uczniowie Zespołu Szkół w Mogilnie, którzy uczą się języka niemieckiego. Świetnie poradzili sobie podczas staży w Niemczech, wrócili do kraju z przekonaniem, że warto się uczyć, warto w siebie inwestować, i co więcej –  warto mówić o własnych sukcesach i pokazywać innym, że nauka naprawdę się opłaca – powiedział germanista Paweł Zbytniewski.

 

Konferencja podsumowująca projekt ,,Ekonomiści – profesjonaliści”

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE