08 marca 2022
8 marca 2022 r. Zespół Szkół w Mogilnie we współpracy z Państwową Szkołą Wyższą im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie zorganizował konferencję na temat „Ukraina – Europa – Świat. Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość”.
 
Konferencję otworzył Dyrektor Zespołu Szkół w Mogilnie pan Zbigniew Grzechowski, który powitał zaproszonych gości: Burmistrza Mogilna pana Leszka Duszyńskiego, Wicestarostę Powiatu Mogileńskiego pana Jerzego Łaganowskiego, Dyrektora Powiatowego Centrum Oświatowego w Mogilnie pana Mariusza Pisułę, Dyrektora Instytutu Nauk Bezpieczeństwa w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie dr inż. Krzysztofa Danielewicza, pułkownika rezerwy Macieja Matysiaka i panią Natalię Jurkiewicz.
 
Dyrektor Zbigniew Grzechowski podkreślił, że intencją spotkania jest przybliżenie młodzieży przyczyn i skutków wojny w Ukrainie, która to na zawsze zmieni geopolityczne oblicze Europy i świata. W związku z tym uczniowie mogli wysłuchać krótkiej prelekcji na ten temat gościa specjalnego pułkownika rezerwy Macieja Matysiaka, wykładowcy Szkoły NATO w Oberammergau w Niemczech, eksperta i doradcę w zakresie służb specjalnych, bezpieczeństwa, terroryzmu, obronności i szpiegostwa, uczestnika misji wojskowych w Chorwacji, Kosowie, Bośni i Hercegowinie oraz Iraku. Pułkownik Maciej Matysiak zajmuje się także przeciwdziałaniem i zwalczaniem szpiegostwa, terroryzmu, korupcji i przestępczości zorganizowanej skierowanej przeciwko Siłom Zbrojnym Rzeczpospolitej Polskiej i pełni funkcję Zastępcy Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
 
Prelegent w krótkim wystąpieniu odniósł się do obecnej sytuacji wojennej w Ukrainie, sytuacji woskowej, tragedii ludności cywilnej oraz kondycji politycznej obecnego prezydenta Federacji Rosyjskiej Putina. Pan Maciej Matysiak podawał też analogie pomiędzy podobnymi konfliktami zbrojnymi w Czeczenii, Syrii czy Iraku. Podkreślał, że nie zawsze liczebność i uzbrojenie jest kluczem do sukcesu militarnego, ale również ważnym czynnikiem decydującym o zwycięstwie są tzw. morale żołnierzy.
W drugiej części spotkania pan pułkownik odpowiadał na pytania młodzieży, która żywo była zainteresowania obecną sytuacją w Ukrainie. Uczniowie interesowali się możliwością jak najszybszego zażegnania konfliktu, pytali się o rolę państw NATO i Unii Europejskiej, a także innych działań dyplomatycznych w tej sytuacji wojennej. Pułkownik rezerwy Maciej Matysiak udział odpowiedzi na pytania dotyczące lokacji uchodźców w Polsce, konsekwencji nałożonych sankcji na Rosję i wpływu tych decyzji na gospodarkę światową np. wysokich cen ropy naftowej, gazu, a co za tym idzie prawie większości produktów codziennego użytku. Młodzież chętnie słuchała wypowiedzi dotyczących uzbrojenia, poziomu wyposażenia poszczególnych armii i taktyki walki wojennej.

Dyrektor Zespołu Szkół w Mogilnie kończąc spotkanie jeszcze raz zaznaczył wagę problemu, który w związku z wojną w Ukrainie, dotyka nie tylko naszych wschodnich sąsiadów, ale również Polskę, inne kraje Unii Europejskiej czy Stany Zjednoczone.


>>> Link do zdjęć w serwisie Facebook 
 
Konferencja "Ukraina - Europa - Świat. Przeszłość - Teraźniejszość - Przyszłość"

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE